logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgørelse om ikke-VVM-pligt for fornyelse af indvindingstilladelse til Hørup-Høruphav og Kirke-Hørup Vandværker, Hørup Bygade 2 og Mjangvej 16A, 6470 Sydals

08.07.2020 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune har den 8. juli 2020 truffet afgørelse om ikke VVM-pligt ved fornyelse af indvindingstilladelsen til Hørup-Høruphav og Kirke-Hørup Vandværker.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 5. august 2020.

Afgørelse om § 15 anmeldelse af skift i vægtinterval (slagtesvin) Skovbyvej 59, 6470 Sydals

24.06.2020 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har den 22. juni 2020 modtaget en anmeldelse om skift i dyretype på ejendommen Skovbyvej 59, 6470 Sydals fra 5.802 slagtesvin (40-110 kg) svarende til 160,47 dyreenheder (DE) til 5.490 slagtesvin (50-120 kg) sva-rende til 160,43 DE (jf. gældende omregningsfaktor1).

Afgørelse

Sønderborg Kommune meddeler afgørelse om, at skift i dyretypen kan ske som anmeldt jf. § 15, stk. 8 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen2. Tilladelsen gives på baggrund af de oplysninger der er givet i anmeldelsen.

 

Læs mere i vedlagte dokument.

Sider