logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Use for narrow pages

Forslag til lokalplan for et område til etageboliger, liberalt erhverv og uddannelsesinstitutioner ved Linde Alle, Sønderborg

10.08.2022 -- JimHemmje

Teknik- By- og Boligudvalget har den 9. august 2022 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan 4.4-7 for et område til etageboliger, liberalt erhverv og uddannelsesinstitutioner ved Linde Alle, Sønderborg. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Landzonetilladelse til ny garage

09.08.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en garagebygning på 130 m2 på ejendommen matr.nr. 152 Tandslet Ejerlav, Tandslet, der ligger på Mommarkvej 300, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Tillæg til miljøgodkendelse til KW Energi A/S

03.08.2022 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 3. august 2022 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til KW Energi A/S, Buskmosevej 37a, 6300 Gråsten, som vil ændre biomasse, samt etablere et hygiejniseringsanlæg og vaskeanlæg, , jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 31. august 2022

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Landzonetilladelse til at etablere en 42 m høj antennemast

26.07.2022 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte en 42 m høj gittermast til mobiltelefoni med tilhørende teknikskabe på ejendommen matr.nr. 7000c Hørup Ejerlav, Hørup. Antennemasten har fået adressen Vestervej 27a, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af nye anlæg i landzone.

Sider