logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Use for narrow pages

Landzonetilladelse til at etablere et nedsivningsanlæg til husspildevand i en sandmile

15.01.2020 -- tjje@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til som ansøgt, at etablere et nedsivningsanlæg til husspildevand i en 45 msandmile på 70-100 cm højde, på ejendommen matr.nr. 54 Blans, Ullerup, der ligger på Blansskov 3, 6400 Sønderborg, jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Påbud til Vitfoss A/S

14.01.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 14. januar 2020 meddelt påbud til Vitfoss A/S, Ulsnæs 34, 6300 Gråsten, som skal etablere foranstaltninger til beskyttelse af overfladevandet i tilfælde af uheld, jf. miljøbeskyttelsesloven § 41.

Klagefristen er til den 11.februar 2020

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Landzonetilladelse til udstykning og etablering af en kompressorstation, samt indretning af midlertidig depotplads og skurby på ejendommen matr. nr. 3 Lambjerg, Hørup

08.01.2020 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udstykke et areal på ca. 2700 m2 og etablering af en kompressorstation på ca. 300 m2 med tilhørende transformerstation på 70 m2 samt ventilation og køleanlæg på matr.nr. 3 Lambjerg, Hørup. Derudover gives der tilladelse til etablering af en midlertidig depotplads og skurby på ca. 2200 m2 på samme matrikel. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Sider