logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Use for narrow pages

Landzonetilladelse til at etablere to omklædningshytter, en sliske og et ’fortov’ på Mommark Marina

23.11.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere to offentligt tilgængelige omklædningshytter med sauna på hver ca. 49,5 m² samt en offentlig tilgængelig sliske ned til stranden og et fortov/terræntæppe hen over stranden på ejendommen matr.nr. 2 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommark Marina, Mommarkvej 380, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra udhus til bolig

22.11.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at inddrage 37 m² udhus til bolig på ejendommen matr.nr. 108 Snogbæk, Sottrup, der ligger på Kasmosevej 14, 6400 Sønderborg. Samtidig lovliggøres bygning 4 og 6 opført i 1960´erne til garage inklusiv overdækning mod vest. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om anvendelse af bebyggelse i landzone. 

Nedrivningsanmeldelse for Dybbøl Bygade 45, 6400 Sønderborg

18.11.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af et bevaringsværdigt énfamiliehus på adressen Dybbøl Bygade 45, 6400 Sønderborg.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Nedrivningsanmeldelse for Almsted 12, 6440 Augustenborg

18.11.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive en bevaringsværdig bygning på adressen Almsted 12, 6440 Augustenborg.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 3 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Sider