logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Grunde til salg

Find byggegrunden til dit drømmehus i dag tæt på daginstitutioner, skoler, indkøb, smuk natur og by. Læs alt om vores salg af kommunale og private byggegrunde i Sønderborg Kommune.

Landzonetilladelse til at opstille 35 mobile tiny houses og lovliggørelse af legeplads samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens

20.05.2022 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at:
 opstille op til 35 mobile tiny houses på op til 20 m2 (grundareal per mobilt tiny houses) på campingpladsen.
 lovliggørelse af eksisterende legeplads.

beliggende på matr. nr. 197, 174, 196 samt en del af 498 og 93 Sønderby, Kegnæs, der ligger på Østerbyvej 51, Østerby, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven. Se bilag 1-5.

Landzonetilladelse til at genopføre en ny garage samt dispensation fra lokalplan 202 Landsbyen Holm på ejendommen matr.nr. 221 samt 330 Holm, Nordborg, der ligger på Møllegade 11, 6430 Nordborg

20.05.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en ny garage på ejendommen matr.nr. 221 samt 330 Holm, Nordborg, der ligger på Møllegade 11, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone. Der gives samtidig dispensation fra § 8, stk. 3, i lokalplan 202 Landsbyen Holm, til at genopføre garagen med en taghældning på 45 grader.

Sider