logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til lokalplan for et boligområde ved Borggård i Nybøl

05.12.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 4. december 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 5.2-5 for et boligområde ved Borggård i Nybøl. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at udlægge et nyt område til blandede boligtyper ved Borggård i Nybøl.

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Landzonetilladelse til parkeringsplads og adgangsvej

03.12.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et areal til en parkeringsplads, med tilhørende adgangsvej, i alt et areal på ca. 500 m2. Parkeringspladsen skal være til offentlig benyttelse. Parkeringspladsen bliver anlagt med en jordvold på den østlige side af parkeringspladsen på ca. 1 meters bredde og ½ meters højde. Arealet ligger på ejendommen matr.nr. 242 Oksbøl Ejerlav, Oksbøl, på adressen Havnbjergvej 21, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.
 

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.