logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Idéer og forslag i forbindelse med planlægning og til indholdet af miljøkonsekvensvurdering af solcelleanlæg ved Stevning

06.08.2020 -- Tim Heuschkel

Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med planlægning for solcelleanlæg ved Stevning

Sønderborg Kommune ønsker at give mulighed for at etablere et jordbaseret solcelleanlæg ved Stevning.

Forud for udarbejdelsen vil vi gerne beskrive projektet og give dig mulighed for at komme med forslag og ideer til projektet.

Miljøgodkendelse til BHC Miljø ApS, Skovbyvej 1, 6400 Sønderborg

04.08.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 4. august 2020 meddelt miljøgodkendelse til BHC Miljø ApS, Skovbyvej 1, 6400 Sønderborg, som vil terrænregulere med rent jord, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1 eller § 41. Terrænreguleringen vil ske på en del af matrikel 3a Lambjerg, Hørup, som ønskes terrænreguleret af driftsmæssige hensyn, da området i dag er dårligt dyrkbart.

Klagefristen er til den 1. september 2020

Aktindsigt:

Sider