logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse af 2 udhusbygninger

12.01.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændreanvendelsen af 2 udhuse (BBR bygning 3 og 4) til garage, beboelse og fyrrum på i alt 134 m² på ejendommen matr.nr. 27 Ertebjerg, Tandslet, der ligger på Gammel Kirkevej 1, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændretanvendelse af eksisterende bebyggelse i landzone.

Ideer og forslag i forbindelse med planlægning og miljøvurdering af Nordals Ferieresort

07.01.2021 -- Tim Heuschkel

I januar 2020 udsendte Sønderborg Kommune ideop­læg i forbindelse med planlægning og miljøvurdering af Nordals Ferieresort. Projektet har i mellemtiden ændret sig på en række parametre, således at det er nødvendigt med en ny idehøring.

Bemærkninger der er indsendt i forbindelse med den forrige idehøring er stadigvæk aktuelle og medtages i den videre udarbejdelse af plangrundlaget på lige fod med de indkomne bemærkninger til dette ideoplæg.

Udviklingsselskabet Nordals Ferieresort P/S planlægger at etablere et ferieresort på Nordals i nærheden af Nordborg.

Fornyelse af indvindingstilladelse til Lavensby Strand Camping, Arnbjergvej 49, 6430 Nordborg

05.01.2021 -- BirgitteH

~~Sønderborg Kommune har den 5. januar 2021 meddelt fornyet indvindingstilladelse til Lavensby Strand Camping.

Samtidig er der truffet afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med fornyelse af tilladelsen.

Begge afgørelser kan påklages. Klagefristen er den 2. februar 2021.

Sider