logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til lokalplan 4.2-25 Etageboliger på Sydvang, Sønderborg og kommuneplantillæg 14 – Boligområde på Sydvang

14.04.2021 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Teknik- og Miljøudvalg har den 13. april 2021 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.2-25 for etageboliger på Sydvang, Sønderborg samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 14 – Boligområde på Sydvang til Sønderborg Kommuneplan 2019-2031. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Link til lokalplan: Lokalplanforslag for etageboliger på Sydvang, Sønderborg (nr. 4.2-25)

Forslag til lokalplan 3.2-2 Solcelleanlæg ved Lysabild, Sydals og kommuneplantillæg 7 – Solceller ved Lysabild

13.04.2021 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Teknik- og Miljøudvalg har den 13. april 2021 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 3.2-2 for solcelleanlæg ved Lysabild, Sydals samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 7 – Solceller ved Lysabild til Sønderborg Kommuneplan 2019-2031. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Link til lokalplan: Lokalplanforslag for solcelleanlæg ved Lysabild, Sydals (nr. 3.2-2)

Landzonetilladelse til at etablere et forsinkelsesbassin på ejendommen matr.nr. 141a Nybøl Ejerlav, Nybøl

09.04.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et forsinkelsesbassin med et projektareal på ca. 6270 m2 på ejendommen matr.nr. 141a Nybøl Ejerlav, Nybøl. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Sider