logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opsætte et shelter og muldtoilet på ejendommen matr.nr. 416 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg, der ligger på Mosestien 1, 6430 Nordborg

16.08.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte et shelter og muldtoilet på ejendommen matr. nr. 416 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg, der ligger på Mosestien 1, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen matr.nr. 443 Stevning, Svenstrup, tilhørende ejendommen på Stevning Gade 17, 6430 Nordborg

15.08.2022 -- idgu@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at opføre et læskur på ejendommen matr.nr. 443, der ligger ved Mejerivej i Nordborg jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Tilladelse til nyttiggørelse af opgravet jord

12.08.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 12. august 2022 meddelt § 19 tilladelse til Nature Energy Kværs til at nyttiggøre 1500 m3 jord indeholdende mindre mængde landbrugsaffald. Nyttiggørelsen foregår på matrikel nr. 125, Ladegård, Kværs. Med tilladelsen ligger afgørelsen om at projektet ikke er VVM pligtigt , og selve screeningsskemaet ligger som bilag. Begge afgørelse kan påklages og klagefristen udløber den 9. september 2022.

 

Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 5, Mjang, Hørup, der ligger på Thomhavevej 4, 6470 Sydals

12.08.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på den tidligere staldbygningstagflade svarende cirka 75 m2 til på ejendommen matr.nr. 5, Mjang, Hørup, der ligger på Thomhavevej 4, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om anvendelse af bebyggelse i landzone.

Sider