logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et vandværk på ejendommen matr.nr. 331 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg, der ligger på Bøgevej 20, 6430 Nordborg

09.10.2020 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et vandværk med på ejendommen matr.nr. 331 Havnbjerg Ejerlav, Havnbjerg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Socialpolitik 2021 - 2024

09.10.2020 -- Kasper Keller P...

Socialpolitikken 2021 – 2024 ”Fælles om et liv med muligheder” udspringer af Sønderborg Byråds vision og fokus på et godt liv. Visionen sætter borgernes ressourcer, potentialer og muligheder i centrum. Målet er, at borgerne skal have et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv – med udgangspunkt i den enkeltes håb, drømme og mål for fremtiden, uanset baggrund, situation og etnicitet. 

Sider