logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til Arkitektur- og bevaringspolitik for Sønderborg Kommune

17.09.2021 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Teknik- og Miljøudvalg har den 7. september 2021 besluttet at offentliggøre forslag til en Arkitektur- og bevaringspolitik for Sønderborg Kommune.

Arkitektur- og bevaringspolitikken har til formål at sikre en fælles retning for udviklingen af de fysiske rammer i kommunen. Det handler om gode forhold i kommunen gennem attraktive landsbyer, byer og byrum. Det skal ske gennem dialog og samarbejde og skabe mest mulig værdi for borgere og turi­ster i Sønderborg Kommune.

Landzonetilladelse til to udhuse

13.09.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at lovliggøre 2 udhuse på 16 m² og 24 m², som er sammenbygget med garage på 31 m² - samlet areal bliver 71 m². Det på ejendommen matrikel nr. 118 af Ladegård - Kværs, der ligger på Snurom 5, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider