logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vedtaget lokalplan for Dybbøl Bygade 58, Dybbøl Sønderborg

30.09.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 7. oktober 2019 vedtaget lokalplan nr. 4.11-4 for Boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl, endeligt.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en tæt-lav boligbebyggelse med op til 9 boliger.

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

I redegørelsen er der under ”Spildevand og overfladevand” sket en tekstmæssig rettelse angående tilslutning til offentligt kloaknet. 

Høring af projekt om regulering af privat rørlagt vandløb og etablering af minivådområde og dræn

27.09.2019 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget et forslag til regulering af det private rørlagte vandløb, Bokhøjs Grøft og etablering af dræn. Ansøger ønsker at etablere et minivådområdeanlæg, der har til formål af fjerne kvælstof og fosfor.  
Projektet lægges hermed frem i 4 ugers offentlig høring.
 

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.