logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

landzonetilladelse til udvidelse af BBR bygning 4, carport, hønsehus og overdækning

19.07.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af carport og hønsehus på i alt 59 m². Udvidelse af bygning 4 (tiloversbleven landbrugsbygning) til 35 m² og overdækning på 22 m², i alt 57 m² på ejen-dommen matr.nr. 21 Gammelgab, Broager, der ligger på Lillekobbel 17, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til diverse sekundære bygninger

19.07.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en ny overdækning på 34 m² ved stald samt lovliggørelse af tilbygning på 99 m² til udhus (BBR 3), tilbygning af 15 m² til carport (BBR 5) samt mobil stald på 45 m² på ejendommen matr.nr. 101 Hundslev, Notmark, der ligger på Kanalvej 1, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til udstykning

16.07.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udstykke den hidtil samlede ejendom på matr. nr. 111, 114b. 154, 155b, 221 og 328 Kær, Ulkebøl. Fremtidig består den ene ejendom af matr. nr. 111 og 328 Kær, Ulkebøl på i alt 66.632 m², hvor den tilhørende bolig ligger på Arnkilsøre 13, 6400 Sønderborg, matr. nr. 11 Kær, Ulkeøl. Den anden ejendom består af matr. nr. 114b, 154, 155b og 221 Kær, Ulkebøl på i alt 137.343 m², hvor boligen ligger på Arnkilsøre 3, 6400 Sønderborg, matr. nr. 221 Kær, Ulkebøl Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om udstykning i landzone.

Landzonetilladelse til tre udhuse

15.07.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, til tre udhusbygninger på henholdsvis 80 m², 32 m² og 8 m², på ejendommen matr.nr. 34, KÆR, ULKEBØL, der ligger på Arnkilsmaj 13, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Udledningstilladelse til forsinkelsesbassin i Guderup

15.07.2021 -- LonnieJ

Sønderborg Kommune har den 15. juli 2021 meddelt udledningstilladelse til et forsinkelsesbassin i Guderup, matr. nr. 75 Guderup, Egen. Forsinkelsesbassinet skal modtage tag- og overfladevand fra Majstoften, Rema 1000 og fra den nye cykelsti med tilhørende tunnel under Nordborgvej.

Tilladelsen kan påklages. Klagefristen udløber den 12. august 2021.

Miljøgodkendelse til KK Flisservice v/Klaus Kaad, Vemmingbundvej 19, 6310 Broager

14.07.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 14. juli 2021 meddelt miljøgodkendelse til KK Flisservice v/Klaus Kaad, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Virksomheden har søgt om et anlæg til nyttiggørelse af ikke-farligt affald ved ned-deling af træ på Vemmingbundvej 19, 6310 Broager.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 11. august 2021.

Aktindsigt

Sider