logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til lokalplan for boligområdet Mariehøj i Broager

13.01.2014 -- jhei@sonderborg.dk

Sønderborg Byråd har den 18. december 2013 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 6.1-7 for Boligområde Mariehøj. Samtidig er miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er, at området anvendes til boliger i form af åben-lav bebyggelse til helårshuse. 

Med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanforslaget, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. 

Erhvervsudvalget

02.01.2014 -- aeci@sonderborg.dk

Erhversvudvalget varetager kommunens indsats på erhvervsområdet, hvor der gennem enheden Erhvervsservice arbejdes på at fremme iværksætteri, virksomhedsservice og den fælles indgang for virksomheder til kommunen. Samtidig har udvalget dialog med erhvervslivet inklusiv de små og mellemstore virksomheder.

Sider