logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Ladzonetilladelse til at opsætte motions- og motorikredskaber på Søndertoft 12A, Kværs, 6300 Gråsten

13.07.2021 -- Louise Johannesen

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte cirka 7 fitness-/legeredskaber inden for tre mindre afgrænsede områder i skoven på ejendommen matr.nr. 528 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Søndertoft 12A, Kværs, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Sider