logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

BHJ A/S – Tillæg til miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse

28.09.2021 -- llni@sonderborg.dk

 

BHJ A/S, Sundsnæs 29, 6300 Gråsten har indsendt en ansøgning om at etablere nye anlæg og der skal derfor udarbejdes et tillæg til godkendelsen af dyrefoderproduktion ved bearbejdning af animalske biprodukter. Sønderborg Kommune starter også en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår.

For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig, skal vi gøre opmærksom på, at enhver har ret til at:·

Landzonetilladelse til at etablere et nedsivningsanlæg på Limbækvej 3, 6300 Gråsten

27.09.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nedsivningsanlæg på ejendommen matr.nr. 19a Kværs Ejerlav, der ligger på Limbækvej nr. 3, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om at etablere et nyt teknisk anlæg i landzone.

Sider