logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til bevarende lokalplan for det gamle vandværk på damgade, Sønderborg

17.09.2019 -- Tim Heuschkel

Teknik- og Miljøudvalget har den 3. september 2019 besluttet at offentliggøre et forslag til lokalplan nr. 4.5-2, Bevarende lokalplan for det gamle vandværk på Damgade, Sønderborg. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at sikre den eksisterende bevaringsværdig bebyggelse mod nedrivning samt, at fremtidig istandsættelse og ombygning vil ske under hensyntagen til bygningernes oprindelige arkitektur og stilhistoriske byggeskik.

Vedtaget lokalplan for Erhvervsområde Sønderborg Nord

16.09.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 28. august 2019 vedtaget lokalplan nr. 4.9-4 R1 for Erhvervsområde Sønderborg Nord endeligt.

Formålet med lokalplanen er at imødekomme efterspørgslen på arealer nær omfartsvejen til butikker til særlig pladskrævende varegrupper. Lokalplanen har også til formål at skabe et bedre overblik over lokalplanområdet, da den erstatter en lokalplan og et tillæg til denne.

Bemærkninger til lokalplanen har medført mindre redaktionelle ændringer.

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Sønderborg Varme A/S, Østager 8, 6400 Sønderborg

11.09.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 11. september 2019 meddelt tillægsgodkendelse til Sønderborg Varme A/S, Østager 8, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Sønderborg Varme A/S har søgt om udvidelse af aktiviteterne på biomasseværk Central Glansager med oplag og flishugning af stammetræ. Det flishuggede stammetræ skal anvendes som brændsel på biomasseværket.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 11. september 2019 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 9. oktober 2019.
 
Aktindsigt

Nedrivningsanmeldelse for Stien 2, 6310 Broager

09.09.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af et bevaringsværdigt byhus på ejendommen Stien 2, 6310 Broager.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 - 6 ugers offentlig høring. Foruden boligen søges om nedrivning af et mindre udhus på ejendommen, der findes mod bygningens sydvendte facade.

Høring af forslag til bystrategi for Nordborg-Havnbjerg

09.09.2019 -- giad@sonderborg.dk

Teknik- og Miljøudvalget har den 3. september 2019 besluttet at offentliggøre forslag til bystrategi for Nordborg- Havnbjerg. Find forslaget nederst på denne side.

Formålet med bystrategien
Sønderborg Kommune vil i samarbejde med borgere og andre interessenter forme rammerne for den fremtidige udvikling af kommunens større byer. I løbet af de kommende år vil i alt otte byer i kommunen få en bystrategi.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.