logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opstille 7 midlertidige pavilloner til kollegieboliger på Gråsten Landbrugsskole

08.07.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opstille 7 pavilloner til kollegieboliger på Gråsten Landbrugsskole i en periode på 3 år (forventes opstillet ultimo uge 34 2021), på ejendommen matr.nr. 58a Gråsten Gods, Gråsten Adsbøl, der ligger på Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Nedrivningsanmeldelse for Buskmosevej 10, 6300 Gråsten

07.07.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af to bevaringsværdige bygninger på adressen Buskmosevej 10, 6300 Gråsten.

Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Supplerende høring af revideret forslag til lokalplan 1.1-2 for bevaringsværdigt miljø i Elstrup, Nordborg

02.07.2021 -- Tim Heuschkel

Ved den offentlige høring fra den 11. marts 2021 til den 30. juni 2021 har kommunen modtaget en række høringssvar af væsentlig karakter, som betyder, at lokalplanforslag 1.1-2 er ændret.

Link: Lokalplanforslag for bevaringsværdigt miljø i Elstrup, Nordborg (nr. 1.1-2)

Landzonetilladelse til at opføre en støjafskærmende tilbygning til pistolskydning på 10 m2 vinkelret på eksisterende skydehus, på skydebanen

02.07.2021 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, Landzonetilladelse til at opføre en støjafskærmende tilbygning til pistolskydning på 10 m2 vinkelret på eksisterende skydehus, på skydebanen, der ligger på ejendommen matr.nr. 300, Skelde, Broager, der ligger på Skrækkehøj 7, 6310 Broager. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Nature Energy Glansager A/S - Ansøgning om miljøgodkendelse

29.06.2021 -- llni@sonderborg.dk

Nature Energy Glansager A/S, Glansager 4C, 6400 Sønderborg har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et anlæg til opbevaring og håndtering af støvende biomasser på biogasanlægget Nature Energy Glansager.

For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig, skal vi gøre opmærksom på, at enhver har ret til at:

·         se ansøgningsmaterialet

·         kommentere ansøgningsmaterialet

·         anmode om, at få tilsendt en kopi af udkast til godkendelse 

Sider