logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vedtaget lokalplan for hotel, restaurant, kontorer og offentlige formål på kasernen i Sønderborg.

06.09.2019 -- JimHemmje

Sønderborg Byråd har den 28. august 2019 vedtaget lokalplan nr. 4.2-20 for hotel, restaurant, kontorer og offentlige formål på kasernen i Sønderborg endeligt.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre nye anvendelser af kasernebygningerne så området kan få nyt liv, samt at sikre de bevaringsværdige bygninger for eftertiden.

Bemærkninger

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

Sprogfejl og lignende fejl og mangler er rettet forud for offentliggørelsen af den endelige plan.

Landzonetilladelse til opførelse af en lade

03.09.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en lade på 106 m² til opbevaring af veteranbiler på ejendommen matr.nr. 21
Bro, Ketting, der ligger på Gammel Brovej 4, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35 stk. 1 i planloven.

Der gives samtidig dispensation fra Sø- og Åbeskyttelseslinjen. Jævnfør § 16 og § 65 i naturbeskyttelsesloven.

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Møllevej 5, 6400 Sønderborg

29.08.2019 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Møllevej 5, 6400 Sønderborg.

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2. Møllevej 5 har en miljøgodkendelse fra 10. juni 2015 på 9.245 slagtesvin (30-104 kg) med 2.456 stipladser. Der søges nu om en miljøgodkendelse efter de nugældende regler til fri produktion i eksisterende stalde samt, at opnå en fleksibilitet hvor der både er tilladelse til enten søer, smågrise eller slagtesvin på husdyrbruget. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer.

Forslag til Planstrategitillæg for udvikling i kystnærhedszonen

29.08.2019 -- Tim Heuschkel

Byrådet har den 28. august 2019 besluttet at offentliggøre forslag til Planstrategitillæg 2019 ”Udvikling i kystnærhedszonen”. Det sendes nu i otte ugers høring.

Planstrategitillægget indeholder Byrådets oplæg til nye udviklingsområder og sommerhusområder i kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen strækker sig op til tre kilometer fra kysten og dækker dermed store del af kommunen. Planstrategitillægget er udarbejdet for at kunne søge Erhvervsministeriet om lov til at udlægge og omplacere sommerhusområder samt udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.