logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Miljøgodkendelse - Broagerlands Skytteforening, Skrækkehøj 7, 6310 Broager

12.08.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 12. august 2021 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til brug af 9 mm pistol på støjdæmpede standpladser på 25 m pistolbane, samt påbud om revideret miljøgodkendelse til Broagerlands Skytteforening, Skrækkehøj 7, 6310 Broager. Tillægget er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1, mens påbuddet om revideret miljøgodkendelse er meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens § 41.

Klagefristen er til den 9. september 2021.

Aktindsigt

Landzonetilladelse til at opfører et cykelskur på 172m2 til brug for landbrugsskolens elever

12.08.2021 -- Malene Krause

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opfører et cykelskur på 172m2 til brug for landbrugsskolens elever på ejendommen. matr.nr. 58a Gråsten Gods, Gråsten Adsbøl, der ligger på Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Ikke VVM-pligt af etablering af logistik- og servicecenter på Ingolf Nielsens Vej, 6400 Sønderborg

11.08.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 11. august 2021 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Projektet omfatter opførelsen af et samlet logistik og servicecenter for Sønderborg Kommune, som skal omfatte Brand & Redning, Rådhusservice, Transportkontoret, Vintertjenesten, Service & Ejendomme og Hjælpemiddelkontoret.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 8. september 2021.

 

Offentlig høring af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg med miljøvurdering af planerne og projektet samt udkast til VVM-tilladelse for solcelleanlæg ved Stevning, Nordals

09.08.2021 -- Tim Heuschkel

Teknik- og Miljøudvalget har den 10. august 2021 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan 1.7-1 for solcelleanlæg ved Stevning, Nordals samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 til Sønderborg Kommuneplan 2019-2031.

Planforslagene ledsages af en samlet miljørapport for det konkrete projekt samt for plangrundlaget for et solcelleanlæg. Derudover vedlægges også et udkast til VVM-tilladelse til solcelleanlægget.

Landzonetilladelse til at etablere et regnvandsbassin på ejendommen matr.nr. 75 Guderup, Egen

03.08.2021 -- Louise Johannesen

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et regnvandsbassin på ejendommen matr.nr. 75 Guderup, Egen, der ligger umiddelbart syd for Nymøllevej 8, Egen, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Sider