logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

§ 19 c afgørelse om anmeldelse efter dyrevelfærdsordningen på Nørballe 8, 6400 Sønderborg

24.05.2019 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune meddeler den 24. maj 2019 afgørelse om, at etablering
af det anmeldte dybstrøelsesareal i den eksisterende maskinlade kan ske som
anmeldt jf. § 19 c i bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse
og godkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 291 af 6. april 2011.

Forslag til lokalplan for Erhvervsområde Sønderborg Nord

20.05.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 7. maj 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.9-4 R1 for Erhvervsområde Sønderborg Nord. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er er at ændre anvendelsesbestemmelserne for den nuværende lokalplan og lokalplantillæg, der gælder for erhvervsområdet. Derudover har lokalplanen til formål at samle bestemmelserne i den nuværende lokalplan og tillægget til denne.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.