logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3 til Danfoss A/S

09.05.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 9. maj 2019 meddelt påbud om ændring af egenkontrolvilkår til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3.

Klagefristen er til den 6. juni 2019.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Miljøoplysningsloven

Forslag til lokalplan for tæt-lav boliger ved Pytgade i Vollerup

09.05.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 7. maj 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.7-3 for tæt-lav boliger ved Pytgade, Vollerup. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af tæt-lav-boliger på et ellers tilgroet og ubenyttet areal centralt i Vollerup by. Lokalplanen giver mulighed for, at boligerne kan opføres i to etager med en bygningshøjde på op til 8,5 meter og en maksimal bebyggelsesprocent på 40.

Ny planlægning for sommerhuse og udviklingsområder

26.04.2019 -- Tim Heuschkel

Har du forslag og ideer?

Sønderborg Kommune har mulighed for at udlægge nye sommerhusområder og udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen. I den forbindelse vil vi gerne invitere alle til at komme med ideer og forslag til, hvor det kan ske.

Du kan sende dine forslag og bemærkninger skriftligt til: by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg. Sidste frist er den 20. maj 2019.

Du kan læse mere i vedlagte dokument.

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.