logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere et regnvandsbassin på ejendommen matr.nr. 75 Guderup, Egen

03.08.2021 -- Louise Johannesen

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et regnvandsbassin på ejendommen matr.nr. 75 Guderup, Egen, der ligger umiddelbart syd for Nymøllevej 8, Egen, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Sider