logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Sebbelundvej 9a, Egen, 6430 Nordborg

12.05.2021 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af to bevaringsværdige bygninger på adressen Sebbelundvej 9a, Egen, Nordborg.

Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Link: Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbrug

12.05.2021 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Avnbøløstenvej 69A, 6400 Sønderbrog.

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2.Ansøger ønsker at få en miljøgodkendelse efter de nye regler efter stipladsmodellen. Ansøgningen omfatter opførelse af en ny klimastald på 2.795 m2 samt to mindre bygninger hhv. en sygestald og en klimacontainer på tilsammen 239 m2.

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbrug

12.05.2021 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse på ejendommen Tandsryd 4, 6470 Sydals.

Der er ansøgt om miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a stk. 2. Ansøgningen omfatter udelukkende ændringer i dyreholdet i eksisterende stalde. Det er ansøgers ønske at ændre dyreholdet fra søer, smågrise og slagtesvin til kun slagtesvin og at få godkendt de eksisterende produktionsarealer efter de nye regler efter stipladsmodellen. 

Sønderborg Kommune er godkendelsesmyndighed.

Forslag til lokalplan nr. 4.2-21 Etageboligområde ved Hilmar Finsens Gade og Oehlenschlægersgade, Sønderborg

11.05.2021 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Teknik- og Miljøudvalg har den 4. maj 2021 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.2-21 Etageboligområde ved Hilmar Finsens Gade og Oehlenschlægersgade, Sønderborg. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Link: Lokalplanforslag for Etageboligområde ved Hilmar Finsens Gade og Oehlenschlægersgade, Sønderborg (nr. 4.2-21)

Boretilladelse og foreløbig indvindingstilladelse – Ny kildeplads til Broager Vandværk i Bøffelkobbelskov

10.05.2021 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune har den 10. maj 2021 meddelt boretilladelse og foreløbig indvindingstilladelse til etablering af en ny kildeplads til Broager Vandværk i Bøffelkobbel Skov.

Samtidig er der truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Begge afgørelser kan påklages. Klagefristen er den 7. juni 2021.

Sider