logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vedtaget lokalplan for udvidelse af et erhvervsområde ved Spindelvej i Guderup

15.06.2020 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 27. maj 2020 vedtaget lokalplan nr. 1.1-1 for udvidelse af et erhvervsområde ved Spindelvej i Guderup endeligt.

Formålet med lokalplanen er at give Linak mulighed for at udvide deres produktion med nye bebyggelser nordøst for de eksisterende bygninger.

Bemærkninger

Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til lokalplanforslaget i høringsperioden.

Landzonetilladelse til at genopføre udhuslænge som stuehus/udhus og dispensation fra naturbeskyttelsesloven

11.06.2020 -- bthi@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at genopføre udhuslænge som stuehus / udhus på ejendommen matr. nr. 111 Kær. Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13, 6400 Sønderborg. Jævnfør §35, stk. 1 i planloven og §18 og §65 i naturbeskyttelsesloven.

 

 

 

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt af BHC Miljø ApS, Foldager 5, 6400 Sønderborg

11.06.2020 -- llni@sonderborg.dk

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt af BHC Miljø ApS, Foldager 5, 6400 Sønderborg

Sønderborg Kommune har den 11. juni 2020 truffet afgørelse om ikke-godkendelsespligt af BHC Miljø ApS, Foldager 5, 6400 Sønderborg, som vil foretage terrænregulering med ren jord på matrikel nr. 435 og 461 Stevning, Svenstrup.

Afgørelsen kan ikke påklages.

Aktindsigt

Sider