logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Teknik- og Miljøudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under Teknik- og miljøudvalget.
Opdateret 23.09.2019

Lagkagediagram

Politikområde Område Mio. kr.
03 Kommunale ejendomme 98,0
05 Bosætning og byggeri -1,0
07 Natur, Klima og Forsyning 6,0
08 Veje og trafik 172,0

De samlede nettodriftsudgifter for Teknik- og Miljøudvalget udgør 275 mio. kr. svarende til ca. 6% af de samlede nettodriftsudgifter for Sønderborg Kommune.

Klik her for at se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver

Politikområdet Kommunale ejendomme

Området omfatter service og drift af samtlige kommunale ejendomme (Facility management), herunder blandt andet vedligehold, renovering, til- og ombygning samt køb og salg af fast ejendom.

Politikområdet Bosætning og Byggeri

Området omfatter vedligeholdelse af arealer og usolgte grunde samt kommunal campingplads i Sønderborg.

Politikområdet Natur, Klima og Forsyning

Området varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for miljø, natur, vand, jord samt skadedyrsbekæmpelse. Kommunen varetager driftsherreopgaven med Skodsbøl Deponi og samarbejdet med Sønderborg Forsyning.

Politikområdet Veje og Trafik

Politikområdet beskæftiger sig med transport, herunder den kollektive trafik samt visiteret transport. Vintertjenesten, vedligeholdelse af veje og grønne områder, færgefart samt havneområdet (lystbåde) er alle omfattet af politikområdet.

Teknik og Miljøudvalgets anlægsudgifter

 • Bygningsrenovering 50,5 mio. kr. i 2019-2022
 • Renovering af Nørrebro, Havnekontor 11 mio. kr. i 2019
 • Fælles strategisk energipl. de 4 sønderjyske kommuner 0,7 mio. kr. i 2019-2022
 • Bygningsforbedringspuljen 0,5 mio. kr. i 2019
 • Støtte iht. Bystrategier 4 mio. kr. i 2019-2022
 • Klimahandleplan 4 mio. kr. i 2019-2022
 • Klimatilpasningsplan 0,5 mio. kr. i 2019
 • Renovering af offentlige toiletter/handicaptoiletter 2 mio. kr. i 2019-2022
 • Renovering af plads Søvænget i Nordborg 1 mio. kr. i 2019
 • Fortove renoveres 10,2 mio. kr. i 2019-2022
 • Cykelstier: Broager-Nybøl, Buskmosevej mv. 14 mio. kr. i 2019-2020
 • Veje belægninger 81,5 mio. kr. i 2019-2022
 • Trafiksikkerhedsplan 6 mio. kr. i 2019-2022
 • Munkemøllebroen 13 mio. kr. i 2022
 • Signalanlæg udskiftninger 4 mio. kr. i 2019-2022
 • Stiplan prioriteret 2 mio. kr. i 2019-2022
 • Strategisk energiplan vedr. grøn transport 2 mio. kr. i 2019-2022
 • Cykelparkering 0,8 mio. kr. i 2019-2020
 • Oprense og overdrage branddamme i landsbyer 4 år 0,8 mio. kr. i 2019-2022
 • Cykel/gangsti Langgade Augustenborg 0,9 mio. kr. i 2020
 • Undersøgelse af mulighederne for øget trafiksikkerhed i Adsbøl 0,1 mio. kr. i 2019
 • Ahlmannparken i Gråsten 10 mio. kr. i 2019
 • Bygningsrenoveringer Guderup Aktivitetscenter 0,8 mio. kr. i 2020
 • Midler renovering/forbedring af idrætsanlæg 2 mio. kr. i 2019-2022
 • Renovering og ombygning af folkeskoler iht. helhedsplan 8,1 mio. kr. i 2021-2022
 • Renovering af skoletoiletter 4 mio. kr. i 2019-2022
 • Renovering af kajindfatning 3,5 mio. kr. i 2019
 • Ny perron Sønderborg Station 0,9 mio. kr. i 2019