Afgørelse

Tillæg nr. 1 til § 16 b miljøtilladelse - Lundtoftvej 20, 6300 Gråsten

Hørings- eller afgørelseskategori
Name
Natur, miljø og klima

Sønderborg Kommune meddeler tillæg til miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b. stk. 2 på Lundtoftvej 20, matrikel 29, Tørsbøl, Kværs til opførelse af kostald med de stillede vilkår.

Klagefrist

Område

Hele kommunen

Vedhæftede dokumenter

Kontakt os

Erhverv og Affald
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00