logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tilskud til forbedring af bolig eller forsamlingshus

Har du en bolig, der er opført før 1960? Eller et forsamlingshus? Så kan du søge økonomisk tilskud til bygningsforbedringer.
Opdateret 06.05.2022

Søg tilskudSelvbetjeningslink knap

Hvis du bor i en by på mindre end 4.000 indbyggere i et landområde, kan du søge om tilskud til forbedringer af din bolig (opført før 1960) eller forsamlingshus.

Der gives kun tilskud til tiltag, som støtter op om bygningens arkitektur (materialer, farver mv.). Få eventuelt inspiration i folderen ”Stilguide”.

Der er to årlige ansøgningsrunder. Fristerne for at indsende en ansøgning er:

 • den 26. juni 2022
 • den 16. oktober 2022
Hvem kan søge?

Boliger opført før 1960:

 • Ejer- og andelsboliger, som bebos af ejeren eller andelshaveren

Forsamlingshuse:

 • Forsamlingshusets bestyrelse
Hvad kan jeg søge om tilskud til?

Boliger opført før 1960:

 1. at afhjælpe kondemnable forhold, for at få det kondemnerede ophævede. Bygningen skal herefter være gennemgående sund og beboelig.
 2. energiforbedrende tiltag. Boligen skal have udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer (jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger)

Forsamlingshuse:

 1. energiforbedrende tiltag, der er foreslået i en energimærkningsrapport (jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger)
 2. etablering af tilgængelighedsforanstaltninger
 3. afhjælpning af kondemnable forhold​
Hvilke kriterier er der for at ansøge?
 • der gives kun tilskud til tiltag som sikrer eller øger værdien af de udvendige bygningsdele. Tiltagene skal derfor støtte op om husets arkitektur.
 • der gives kun tilskud i tilfælde, hvor der ikke er søgt eller opnået tilskud eller støtte fra andre offentlige instanser til samme opgave.
 • der gives kun tilskud, hvis projektet ikke er påbegyndt.

Derudover gælder følgende kriterier for boliger opført før 1960:

 • boligen skal være væsentligt nedslidt.
 • kommunen foretager altid en konkret vurdering i forbindelse med ansøgningen. Kommunen vurderer betydningen for lokalmiljøet, arkitektur, boligens samlede tilstand og sundhedsfare.
 • hvis der er behov for at prioritere mellem ansøgninger, vil de mest nødlidende boliger blive prioriteret højere. Nødlidende boliger vil i denne sammenhæng blive vurderet ud fra bygningens samlede tilstand.

Derudover gælder følgende kriterier for forsamlingshuse

 • der kan søges tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse beliggende i landsbyer og landdistrikter. Der gives ikke tilskud til klubfaciliteter og lignende, som er målrettet en eller få brugergrupper.
 • kommunen foretager altid en konkret vurdering i forbindelse med ansøgningen. Kommunen vurderer betydningen for lokalmiljøet, arkitektur og sundhedsfare. Derudover vurderes bygningens samlede tilstand og muligheden for at sikre bygningens fortsatte anvendelse.
 • hvis der er behov for at prioritere imellem ansøgninger, vil de mest nødlidende forsamlingshuse blive prioriteret højere. Nødlidende skal i denne sammenhæng forstås som bygningens samlede tilstand.
Skal min bygning/bolig være bevaringsværdig for at få støtte?

Nej, det er ikke en forudsætning, at din bygning er bevaringsværdig for at opnå støtte fra denne pulje. Er bygningen bevaringsværdig, kan du søge støtte via kommunens bygningsforbedringsudvalg.

Hvordan ansøger jeg om tilskud?

Du ansøger via linket "Søg tilskud" øverst på siden.

Hvor meget kan jeg få i støtte?

Ansøgere kan få op til 40 % i tilskud. Du skal indsende bilag for udført arbejde samt foto dokumentation for at få tilskuddet udbetalt.

Desuden gælder følgende for boliger opført før 1960:

 • du kan maksimalt få udbetalt 100.000 kr. i tilskud til samme ejendom inden for en periode på to år

Der ydes ikke tilskud til arbejder, hvor den samlede udgift ligger under 10.000 kr.