logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tilsyn med private dagtilbud

Tilsyn med private dagtilbud
Opdateret 30.06.2021

Forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed udfører hvert andet år et obligatorisk pædagogisk tilsyn med de syv dagtilbudsområder, tre børneuniverser, specialbørnehaven samt seks private børnehaver. Tilsynsåret efterfølges af et udviklingsår. Tilsynet er et kvalitetstjek samt en sikring af kontinuerlig udvikling i dagtilbuddene og understøtter dermed arbejdet med helhedsplanen.

Læs mere om tilsynsmodellen her (link)

KIDS, som står for Kvalitetsudvikling i daginstitutioner, tager afsæt i forskningen om, hvad der udgør den mest fordelagtige pædagogiske kontekst, så børn har de bedste muligheder for at trives, udvikle sig og lære. Endvidere udgør KIDS både et redskab til kontrol og udvikling, hvorfor det passer godt ind i Sønderborg Kommunes tilsyns- og udviklingskoncept.

Som en del af tilsynet arbejdes der med opfølgning på punkter for kvalitetsudvikling for enkelte institutioner. Formålet er at følge udviklingen og progressionen i dagtilbudsafdelingerne.

Se tilsynsrapporterne og tilsynsrapporter for opfølgning nederst på siden.

Den nuværende toårige periode er påbegyndt i januar 2020.