logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tosprogede børn udenfor dagtilbud - sprogvurdering og sprogstimulering

Børn, som ikke går i børnehave, skal sprogvurderes fra det fyldte 3 år. Denne sprogvurdering foretages af koordinator for flerkulturelt arbejde i dagtilbud i samarbejde med forældrene i henhold til §11, stk. 2.
Opdateret 29.11.2019

Forældre til børn der ikke er i kommunal eller privat børnehave, får tilsendt et brev fra Børn Udannelse og Sundhed, hvori det vil fremgå: I bedes kontakte Koordinator for flerkulturelt arbejde i  Dagtilbud. Såfremt I ikke modtager et brev, bedes I kontakte koordinator af flerkulturelt arbejde i dagtilbud

Berit Arngrimson på telefon 27 90 41 76 eller mail barn@sonderborg.dk

Tosprogede børn, der ud fra en sprogvurdering vurderes til at have behov for en sprogunderstøttende indsats for at kunne tilegne sig de nødvendige dansksproglige kompetencer, som er en forudsætning for, at barnet kan klare sig godt i skolen og videre i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, vil blive henvist til at modtage et sprogstimuleringstilbud 30 timer om ugen, jf. § 11, stk. 8.

Her er det alene det tosprogede barns sproglige kompetencer, som er afgørende for, om barnet skal

optages i et sprogstimuleringstilbud.