logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Skolemøbler 2018 Sønderborg Kommune

Opdateret 15.06.2018

Offentligt udbud på skolemøbler. 

Opdatering 15/06-2018.

Under informationsmødet i går den 14. juni, blev der stillet spørgsmålom hvorvidt det er muligt, at der i casen kan anvendes andre produkter end de produkter der i tilbudslisten. 

Der kan kun anvendes produkter som findes i tilbudslisten. 

Klagenvævnet har den 12. april 2018 taget stilling til netop dette i forbindelse med en klage modtaget af Lekolar Leika A/S mod Fællesindkøb Sjælland ved Køge Kommune. 

Klagenævnet tager følgende påstand til følge: 

                      Påstand 2

                     Klagenævnet skal konstatere, at Fællesudbud Sjælland ved Køge Kommune har handlet i strid med udbudslovens § 160, jf. § 164, samt ligebehandlingsog gennemsigtighedsprincippet i                               udbudslovens § 2 ved i forhold til underkriteriet "Case 1–4/Implementeringsplan/Opretholdelse af kvalitet" at anvende en evalueringsmetode, som ikke er egnet til at identificere det                                       økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet Fællesudbud Sjælland ikke på en gennemsigtig måde har beskrevet, hvad der vil blive lagt vægt på ved evalueringen.

Klagenævnets kendelse findes her: https://nohrcon.dk/wp-content/uploads/2018/04/lekolar_leika_as_mod_faellesudbud_sjaelland_ved_koege_kommune.pdf

 

---------------------------------

Opdatering:

14/06-2018

Referat og spørgsmål samt svar fra leverandørmøde er lagt op. 

Vareprøvning bliver udskudt en uge. Præcis dato i uge 34 vil blive offentliggjort her på siden, inden kort tid.

Kontraktstart er flyttet til 17. september, da vareprøvning flyttes. 

---------------------------------

Opdatering:

11/06-2018

Lokaletegning er tilføjet

Spørgsmål og svar er tilføjet

Bemærk at min svarfrist er rykket en dag frem, således jeg svarer en dag tidligere

-------------------------------

Opdatering:

06/06-2018

Der er nu lagt ESPD dokument op.

 

 

4. Tidsplan

Offentliggørelse:

 

01/06-2018

Informationsmøde: Erhvervscenteret Rådhustorvet 7, 6400 Sønderborg.

14/06-2018 kl. 14

Spørgefrist:

 

03/07-2018 klokken 10

Svarfrist:

 

05 /07-2018 

Tilbudsfrist:

 

11 /07-2018 kl. 10.30

Indlevering af vareprøver:

Dato kommer senere, men vil være i uge 34 mellem 9 og 14

Vurdering af møbler

Dato kommer senere, men vil være i uge 34 

Afhentning af møbler

Dato kommer senere, men vil være i uge 34 mellem 9 og 14

Forventet offentliggørelse af resultatet af udbuddet:

 

24/08-2018

Derefter afholdes 10 dages standstill-periode, hvorefter aftalen kan underskrives.

Leveringsstart:

 

17/09 -2018

BEMÆRK:

Der skal ved udbuddet afleveres casetegninger. 

Tegningen ligger for nuværende i en papirmodel. Der vil i uge 33 blive lagt en elektronisk tegning. 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.