logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Udbud af grundareal – Sønderborg Kaserne

Opdateret 25.04.2018

Salget omfatter ejendommen matr. nr. 854 Sønderborg, beliggende Gerlachsgade 2, 6400 Sønderborg med den på grunden værende bebyggelse med grund-, mur- og nagelfast tilbehør og alt ejendommens rette tilliggende og tilhørende alt som besigtiget og antaget af køber. 

Grundarealet andrager 53.366 m2.

Salget sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24/06/2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Udbudsprocessen tilrettelægges som følger:

  1. Udsendelse af udbudsbetingelser og udbudsmateriale
  2. Anmodning om prækvalifikation fra interesserede ansøgere
  3. Prækvalifikation af forventeligt 3-5 ansøgere. Fristen for prækvalifikationsanmodning er den 4. december 2017 kl. 15.00
  4. Udsendelse af eventuelle fortrolige dele af udbudsmateriale
  5. Afgivelse af juridisk bindende tilbud fra interesserede ansøgere
  6. Vurdering af indkomne tilbud
  7. Potentiel forhandling omkring de indkomne tilbud
  8. Tildeling af kontrakt til den vindende tilbudsgiver

Købstilbud, der afgives i forbindelse med udbuddet, skal være skriftlige og angive et fast beløb.

For yderligere information gå til www.datarum.sønderborgkaserne.dk

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.