logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Udbud Legepladsudstyr

Opdateret 25.04.2018

Høringsmateriale til Udbuddet er et KomUdbud, hvorfor materialet skal hentes på Kolding Kommunes hjemmeside.

"Kolding Kommune gennemfører på vegne af KomUdbud høring på udbud af udendørs legeplads- og aktivitetsudstyr. Vedhæftet er udkast til udbudsmateriale, tilbudsliste samt cases. Tilbudslisten er ikke færdig vedr. vægtning og der ikke er oplysning om volumen, så det er ikke fejl, der er tomme felter. Disse vil være udfyldt, når det endelige udbudsmateriale offentliggøres. Potentielle tilbudsgivere opfordres til at kommentere materialet. Frist for afgivelse af høringssvar er mandag d. 19. februar 2018. Høringssvar sendes til Kolding Kommunes indkøbsafdeling på mail: indkoeb@kolding.dk, emne: Udendørs legeplads- og aktivitetsudstyr."

Link herunder linker til udbuddet på Kolding Kommunes hjemmeside. 

https://www.kolding.dk/erhverv/leverandor-og-udbud/vare-og-tjenesteydelser/aktuelle-udbud-vare-og-tjenesteydelser/horing-af-udendors-legeplads-og-aktivitetsudstyr-for-komudbud