logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Værkstedet, Sønderborg Kaserne

Sønderborg Kommune sælger nu den sidste bygning på Sønderborg Kaserne, som kommunen ikke selv skal bruge - den tidligere værkstedsbygning. Bliv en del af et område i spændende udvikling med Byens Havn som nabo.
Opdateret 19.11.2019

Billede af værkstedsbygning

Få fingrene i den sidste bygning på Kasernegrunden, som Sønderborg Kommune nu sælger - nemlig den tidligere værkstedsbygning.

Et område nær Byens Havn i spændende udvikling

Du bliver som køber en del af et område i særdeles spændende udvikling med foreningshus og kontorbygning i Kasernens hovedbygninger og henholdsvis restauration og hotel i Gymnastiksalen og Værelsesfløjen. Du får Byens Havn som nærmeste nabo, indbydende byrum langs havnefronten og kunst i verdensklasse. Der er med andre ord tale om en helt unik placering for dine fremtidige erhvervsplaner. Det hele bliver en del af den ambitiøse masterplan, af den Verdenskendte arkitekt Frank Gehry.

En bygning med mange muligheder og egen p-plads

Kaserneområdet har netop fået en ny lokalplan, der gør det muligt at udvikle til centerformål, herunder kontor og serviceerhverv, offentlige formål og øvrige ferie- og fritidsformål. Og så er der egne parkeringspladser lige ved døren.

Sammen med Sønderborg Kommune, som bevarer ejerskabet over hovedbygningen og ejerne af de resterende bygninger på den gamle kasernegrund, etableres en grundejerforening for området, der varetager driften af udenomsarealerne, snerydning etc.

Adresse og vejforhold

Der sælges ca. 3.400 m2 med indkørsel fra den private fællesvej Gerlachsgade. Grunden er under udstykning fra tidligere frasalg af kasernen og vil fremover få adressen Gerlachsgade 10, 6400 Sønderborg.

Se billeder fra værkstedsbygningen på Kasernen udvendig og indvendig.

Data

Bygning på 1.362 m2 (bygning nr. 9 i BBR)

Udenoms areal på ca. 1.500 m2

Bygningen er oprindelig opført i 1940 men er ombygget i 1968. Fremstår i dag som en fuldmuret bygning med tegltag med en indskudt etage på 245 m2.

I den ene ende af bygningen har Industrihistorisk Samling i dag til huse, men de flytter ud i forbindelse med salget. Der er i bygningen værksted, depotrum, kontorer, vaskehal, lager, omklædning og bad.

Opvarmning: Fjernvarme.

Forsyning: Varme og elforsyning vil blive adskilt før overtagelse.

Besigtigelse: Kun efter aftale med Per Frank, Ejendomsservice på tlf. 21 16 38 18.

Tidsplan

Udarbejdelse af materiale til udbud

September og oktober 2019

Offentliggørelse af udbud

1. november 2019

Udbudsfrist

15. januar 2020 kl. 12

Godkendelse af salg på udvalgsmøde

19. februar 2020

Forurening og Jordbundsforhold

Matriklen er omfattet af områdeklassificering. Interesserede er velkomne til at foretage ønskede jordbundsundersøgelser for egen regning og efter forudgående aftale med Ejendomskontoret. Der henvises til Jordforureningsattest under dokumenter.

Skat

Ejendommen er vurderet samlet i 2018, og vi gør opmærksom på, at Sønderborg Kommune ikke er ansvarlig for fremtidige ejendomsvurdering og deraf afledte skatter.

Udbud

Ejendommen er i udbud fra den 1. november 2019 til den 15. januar 2020 kl. 12.00. Du kan indsende bud i denne periode. Udbuddet er tilrettelagt efter bekendtgørelse om offentligt udbud af salg af kommunale ejendomme af 24.6.2011.

Bud vægtes efter nedenstående temaer, som er yderligere uddybet i dokumentet ”’Tildelingskriterier”. Sønderborg Kommune forbeholder sig retten til at forkaste alle tilbud.

Bud indsendes på mailadressen: kasernevaerksted@sonderborg.dk

Tildelingskriterier og vægtning

Kommunen vælger vindende tilbudsgiver på baggrund af nedenstående kriterier. Prisen er således ikke selvstændigt afgørende for kommunens valg af budgiver:

 • Pris (vægter 25 %)
 • Fødevarestrategi (vægter 25 %)
 • Innovation (vægter 50 %)

Udbud- og salgsvilkår

 • Bud afgives ved at indsende købstilbud (ligger under dokumenter) på e-mailadressen kasernevaerksted@sonderborg.dk. Husk at udfylde overtagelsesdatoen og nødvendig data om virksomheden, der byder samt forslag til fordeling af købesum side 9 i Købsaftalen.
 • Bud skal vedhæftes tegningsudskrift fra cvr-registeret, der er maksimalt 1 måned gammel på underskriftstidspunktet.
 • Bud skal være Sønderborg Kommune i hænde senest den 15. januar 2020 kl. 12.00. Bud afgivet på andre måder accepteres ikke.
 • Vær opmærksom på, at modkrav eller vilkår for budgivers side, vil gøre buddet ugyldigt.
 • Bud skal indeholde en projektbeskrivelse, der redegør for de pointgivende vilkår og undervilkår.
 • Ved indsendelse af bud modtages en automail fra Sønderborg Kommune
 • Endelig stillingtagen til vindende bud vil først blive meddelt efter Økonomiudvalgsmøde den 19. februar 2020.
 • Kommunen har ret til frit at vælge blandt de indkomne tilbud herunder at forkaste dem alle. Salget er betinget af Økonomiudvalget og evt. Byrådets endelige godkendelse.
 • Såfremt der i budperioden fremkommer oplysninger, der har betydning for udbuddet, offentliggøres de her på hjemmesiden.
 • Køber skal senest 1 år efter overtagelsesdatoen have igangsat anvendelsen til det projekt, der bydes ind med og senest 3 år efter overtagelsesdatoen at have realiseret det projekt, som der bydes ind med. Hvis tidskravet ikke overholdes, eller Sønderborg Kommune ikke skriftligt har accepteret afvigelser herfra, kan Sønderborg Kommune forlange tilbageskødning af ejendommen til en købspris på 75 procent af den tilbudte købspris i forbindelse med nærværende salg. Der refunderes ikke udgifter til omkostninger ej heller til ombygning eller rådgivning.
 • Der er søgt dispensation til at fastlægge skel langs den nordvestlige og nordøstlige bygningsfacade på mindre en 2,5 meter (som vist på kort)
 • Lejere af bygningen, Industrihistorisk Samling Sønderborg (IHSS), bliver opsagt i forbindelse med overtagelsen og skal have 8 uger til afmontering og flytning. I forbindelse med flytningen af IHSS vil der være flere nagelfaste installationer, som ikke indgår i salget. Listen ligger under dokumenter under navnet ”Installationer der ikke indgår i salget”.
 • Salget sker med fuld ansvarsfraskrivelse for sælger og som erhvervssalg.

Se grunden på kort

 

Se en dronevideo af området omkring værkstedsbygningen. Videoen er filmet fra Brorsonsvej pga. flyveforbudszone nær Kasernen.

Ændringer til udbud

Tilføjet dato Ændring
11. november 2019

Købsaftalen er opdateret med definitioner.

LER-dokumenter

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.