logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vandråd

Annoncering af vandråd i oplandet Lillebælt/Jylland og Vidå/Kruså.
Opdateret 04.11.2019

Der er kommet flere opfordringer til at oprette vandråd og derfor annonceres der efter organisationer og foreninger, der ønsker at være medlem af vandrådet.

Vandrådene skal rådgive kommunerne i arbejdet med at komme med forslag til vandløbsprojekter, der skal forbedre de fysiske forhold. Dette i forhold til de kommende vandområdeplaner, der dækker perioden 2021-2027. Desuden skal kommunerne bidrage til den miljørapport, som miljøministeren skal udarbejde i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Hvilke hovedoplande ligger Sønderborg Kommune i?

Sønderborg Kommune ligger i to hovedvandoplande: Hovedvandopland 1.11 Lillebælt-Jylland og 4.1 Vidå-Kruså.

Sekretariat for Lillebælt-Jylland er Vejle Kommune og for Vidå-Kruså er det Tønder Kommune.

Læs mere: Vandråd for Lillebælt-Jylland (Vejle Kommune)

Læs mere: Vandråd for Vidå-Kruså (Tønder Kommune)