logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Vilkår

Læs om match mellem familie og barn, ansættelsesforhold og aflønning af plejefamilier.
Opdateret 24.03.2021

Måske har I spørgsmål om alt det praktiske, der skal på plads, inden I bliver plejefamilie. Vi informerer her kort om de vilkår, I bliver ansat under.

Har I spørgsmål, er I altid meget velkommen til at kontakte Familieplejekonsulenterne.
Ring til os på: 27 90 68 27, 24 59 30 06 eller 27 90 52 81
 
Godkendelse og tilbudsportal
Hvis I bliver godkendt af Socialtilsyn Syd, skal I registreres på ""Tilbudsportalen"", som Familieplejekonsulenterne har adgang til, når vi skal finde plejefamilier til børn og unge.
 
Det rette match mellem jer og barn
At finde det rette match mellem plejebarn og plejefamilie er en kompleks opgave, som kræver grundighed. Derfor har vi i Sønderborg Kommune et familieplejeteam, hvis primære opgave er at arbejde med netop det rette match. I en match-proces vil vi kontakte jer og aftale et besøg for en dybere samtale omkring opgaven, indhold og omfang.
 
Kontrakt og løn
Som plejefamilie bliver den ene af jer ansat på kontrakt. Kontrakten er jeres ansættelsesbevis.
Lønnen bliver udbetalt til den, der står på kontrakten. Løn til plejefamilier hedder honorering og er en skattepligtig indkomst.
Døgnplejefamilier honoreres efter gennemsnitsmodellen og aflastningsfamilier efter vederlag. Honoreringen fastsættes af Myndighed ved anbringelsens start og løber som udgangspunkt gennem hele anbringelsesforløbet.
 
 
Kost, logi og lommepenge
Udover vederlaget får I udbetalt et skattefrit beløb, som skal dække udgifterne til kost og logi samt de almindelige daglige udgifter, der er forbundet med plejebarnets ophold hos jer.
 
Særlige udgifter
Hvis I er fuldtidsplejefamilie, skal I stille værelse, seng og opbevaring til rådighed for barnet. Hvis barnet har brug for særligt udstyr, kan I søge om at få dækket udgiften hos barnets socialrådgiver i Myndighed.
Hvis I er aflastningsfamilie, skal de biologiske forældre/forældremyndighedsindehaverne levere det nødvendige – fx bleer og tøj.