ZEROsport – brug din energi rigtigt

ProjectZero og Sønderborg Kommunehar i fællesskab udviklet ZEROsport-programmet. Læs mere om konceptet her.

ZEROsport-programmet er en certificering for sportsfaciliteter og klubhuse, der arbejder for at reducere deres energiforbrug og CO₂-udledning – og som dermed bakker op om Sønderborg Kommunes ProjectZero-vision.

Hvilke kriterier er der for at blive ZEROsport-certificeret?

For ansøgere i Sønderborg Kommune gælder det, at idrætsanlægget eller klubhuset skal:

 • Rapportere energiforbrug (el, varme og vand) i energienheder flere år tilbage. På baggrund heraf udregnes CO₂-udledningen og udviklingen heraf.
 • Acceptere, at udviklingen i energiforbrug og CO₂-udledning bliver synliggjort på ProjectZeros hjemmeside.
 • Synliggøre indsatsen:
 • Udleverede ZEROsport-klistermærker og -diplom skal være synlige for facilitetens brugere.
 • Den månedlige udvikling i energiforbrug og CO₂-udledning skal være synlig eksempelvis på tavler, hjemmeside eller lignende.
 • Udpege en ansvarlig for den daglige energiledelse.
 • Oplyse om gennemførte energitiltag (el, vand og varme) og planlagte energitiltag i fremtiden.
 • Arbejde for en reduktion af energiforbruget (el, vand og varme) på mindst 10 % i forhold til udgangspunktet.
 • Deltage i mindst ét årligt ZEROsport-netværksmøde.
 • Inddrage sportsfacilitetens brugere i indsatsen med en opfordring til egenindsats også i hjemmet/familien.
 • Arbejde for, at den relaterede transport bliver grøn.
Hvor hurtigt kan vi blive ZEROsport-certificeret?

Der forventes en sagsbehandlingstid på 1-2 uger fra modtagelsen af en korrekt udfyldt ansøgning.

Modtager vi et diplom som ZEROsport-certificeret klub?

Ved den årlige Fritidsfest overrækkes diplomer og klistermærker til certificerede sportsfaciliteter. De udleverede klistermærker og diplomer skal opsættes i sportsfaciliteten sammen med den øvrige formidling til facilitetens brugere.

ZEROsport diplom

Hvor kan jeg læse mere om projektet?

Læs mere på ProjectZeros hjemmeside.

Image
Håndbold i Skansen

Kontakt os

Kultur, Idræt og Fritid
Rådhustorvet 10
6400  Sønderborg