logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Snerydning og glatførebekæmpelse

Læs om hvordan kommunen vintervedligeholder veje, fortove, stier og se webcams fra veje og broer på Als.
Ansvarlig: Jesper Østergaard
Opdateret 17.10.2017

Kørebaner:

Gennemfartsveje: Vi tilstræber at holde vejene farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet. Vi udfører præventiv glatførebekæmpelse. Ved snefald igangsætter vi rydningen når der er faldet sne som vanskeliggør afvikling af trafikken.

Fordelingsveje: Saltning og snerydning udføres kun mellem kl. 5.00 og 22.00. Saltning udføres så vidt muligt som præventiv saltning. Vi snerydder ved drivedannelse eller 5 til 8 cm jævnt lag.

Lokalveje: Vi udfører normalt ikke glatførebekæmpelse. Snerydning udføres alle dage fra kl. 7.00 til kl. 16.00 i det omfang mandskab og materiel er til rådighed.

Øvrige veje: Vi salter og glatførebekæmper ikke.

Ikke kategoriserede veje: Veje der ikke er markeret på kortet i linket, er for de flestes vedkommende private fællesveje, og er ikke omfattet af kommunal snerydning og glatførebekæmpelse.

Snerydning og saltning i dit lokalområde

Klik her for at læse Regulativ for vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse.

Klik på linket for at få et oversigtsbillede over snerydning http://webkort.sonderborg.dk/cbkort?profile=borger_trafik

Cykelstier:

Hovedsti: Snerydning og og glatførebekæmpelse kan foretages alle ugens dage fra. kl. 5.00-22.00, når snerydning på kørebanen er afsluttet. Ved større eller længerevarende snefald ryddes ikke.

Øvrige stier: Vi salter normalt ikke. Hvis vi undtagelsesvist salter udføres dette indenfor normal arbejdstid. Snerydning udføres indenfor normal arbejdstid når snefald og fygning er ophørt.

Fortove: Snerydning og glatførebekæmpelse på fortove som ligger nærmere end 10 m fra skel skal ryddes af tilstødende lodsejere.

Gågader, gågadezoner og torvearealer: I gågader og gågadezoner har lodsejere pligt til at snerydde og salte på arealet indtil 5m fra facaden. Grundejerne skal skrabe sneen sammen og placere den på arealet som skal ryddes af grundejerne.

Webcams

Hvis du vil vide, om vejen er ryddet inden du kører ud i bil, kan du her se webcams på Vejdirektoratets hjemmeside.

Se webcams fra veje og broer på Als på Vejdirektoratets hjemmeside her.

Selvbetjening

Giv et praj

Støder du på et hul i vejen, en fyldt skraldespand, et bøjet skilt eller andre forhold vi ikke er opmærksomme på, så giv os et praj. 

Hvis... Læs mere

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.