Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig

Kulturaftale på tværs af den dansk-tyske grænse samler kræfterne for at udvikle kulturen. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2021 og gælder til og med 2024.

Inden for Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig kan grænseløst kulturliv blomstre med mangfoldigheden som grobund, og områdets kulturelle kvaliteter kan styrkes og videreudvikles i tæt samarbejde.

Gennem de seneste 25 år har der været utallige dansk-tyske kulturprojekter tværs over grænsen, og kulturaftalen har en væsentlig andel i dette arbejde.

Om Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig

Sønderborg Kommune er en af partnerne bag Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. Kulturen skal frem til 2024 arbejde målrettet og koordineret for at udvikle kulturen på tværs af den dansk-tyske grænse og har fokus på børn og unge.

De øvrige partnere er:

  • de andre sønderjyske kommuner
  • Kreis Nordfriesland
  • Kreis Schleswig-Flensburg
  • Stadt Flensburg
  • Region Syddanmark
  • Ministerium für Bildung
  • Wissenschaft und Kultur i Schleswig-Holstein
  • samt det danske kulturministerium

Aftalen har et samlet budget på knap 19.8 mio. kroner. Det er tredje gang siden 2013, at partnerkredsen er fælles om en grænseoverskridende dansk-tysk kulturaftale.

Musik, kulturarv og fællesskaber over grænsen

Kulturaftalen har et særligt fokus på børn og unge, der gennem kunst, kultur og bevægelse skal bringes sammen i interessefællesskaber og få øjnene op for mulighederne i grænselandet. Kreative fællesskaber og fælles kulturarv er hovedoverskrifterne, der vil præge den fireårige kulturaftale. Selvom børn og unge kommer til at spille en stor rolle i kulturaftalens aktiviteter, er voksne også en vigtig fokusgruppe. Børn og unge har brug for at kunne spejle sig i de voksnes engagement og se det som naturligt i et grænseland at krydse grænsen for at opleve kultur.

Kan man søge støtte til dansk/tyske projekter?

Borgerprojektfonden støtter borgernære projekter og dansk-tyske møder i vores region. Fonden har til formål at styrke tillid på tværs af grænsen og forståelsen for nabolandets kultur, sprog og samfund. Erfaringer fra dansk-tyske aktiviteter skal understøtte oplevelsen af, at det er attraktivt at bo og arbejde i en grænseregion.
 

Kontakt os

Kultur, Idræt og Fritid
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg