logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Advarsel mod at opsende flyvende rislamper/lanterner

Rislamper udgør en antændelses- og brandrisiko. Det kan du læse om her.
Ansvarlig Lone Holm Petersen
Opdateret 13.11.2017

Selvbetjening

Du skal søge om tilladelse til at afholde et arrangement

Du skal bruge denne selvbetjeningsløsning, hvis du som arrangør ønsker at afholde et offentligt arrangement som fx

Koncert Tombola Markeds... Læs mere

Ved bryllupper og andre festlige lejligheder, er det nogle steder populært, at opsende en slags rislampe ved hjælp af varm luft. Nogle kalder det for en varmluftballon, andre for en lanterne.

Opsendelsen af disse rislamper foregår ved, at der placeres en lille tændkilde i bunden af lampen, som ved hjælp af den varme luft får rislampen til at svæve.

Brandrisiko

Den kan svæve frit i 10-15 min. Lampen er meget flot, men den udgør samtidig en ikke uvæsentlig antændelses-/brandrisiko, hvis den f.eks lander i et stråtækt hus eller andre steder, hvor der er antændelige ting.

Sikkerhedsstyrelsen er opmærksom på problemet og er ved at undersøge, om lamperne ud fra sikkerhedsmæssig betragtning skal forbydes.

lanterne_400x250px.gif

Lovlige/ulovlige?

Brugen af rislamperne er ikke forbudt (se dog nedenstående pkt. 1-3), men man skal være opmærksom på, at der i bekendtgørelse om brug af åben ild og lys m.v. (nr. 963 af 11/9-2009) i § 4 står, at "Der skal udvises forsigtighed ved enhver form for brug af apparater og lign. som nævnt i § 2, nr. 1 og 2, og ved brug af åben ild og lys m.v."

Det er vanskeligt at bevise, at man har udvist forsigtighed i tilfælde af, at en rislampe er årsag til en brand, da man ikke kan navigere med lamperne.

Ifølge luftfartsloven, må en såkaldt ubemandet friballon kun opsættes uden tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen, hvis:

  1. opsendelsen sker i en afstand af mindst 5 km til nærmeste lufthavn (uanset flyvehøjde)

  2. flyvehøjden er max. 100 m over terræn

  3. den ikke udgør fare for personer eller ejendom på jorden

Overtrædelse af ovenstående kan straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Det er opsenderens ansvar, at ovenstående overholdes og da der ikke er garanti for, at rispapir lamperne fx holder sig under 100 m over jorden, er det naturligvis problematisk og risikofyldt, at opsende rislamper.

Der findes endvidere bestemmelser om, at man ikke må opsende signaler nær kyster, som kan forveksles med nødblus.

Sønderborg Brand & Redning fraråder, at man anvender rislamper!

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.