logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Affald og genbrug

Find information om tømningsdage og containerpladser og læs om regler og planer for affaldshåndtering i kommunen.
Opdateret 27.09.2017

Selvbetjening

Affald fra byggeri

I forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter af bygninger forekommer der byggeaffald.

De forskellige typer af affald der skal... Læs mere

Mangler din affaldsbeholder/skraldespand at blive tømt?
Kontakt Sønderborg Forsyning på tlf. 88 43 53 00.

Tømningsdage - afhentning af affald

Klik her for at se hvornår din affalds- eller genbrugsbeholder bliver tømt på Sønderborg Forsynings hjemmeside.

Sparepærer

Mange borgere ved ikke, at der er kviksølv i elsparepærer, og at det er vigtigt, at de afleveres til genanvendelse, så kviksølvet kan blive håndteret uden fare for miljøet. Undersøgelser viser, at der desværre ender mange tons sparepærer i dagrenovationen hvert år.

Læs mere om sparepærer på miljøstyrelsens hjemmeside

Kend dit affald

Miljøstyrelsens kampagne ”Kend dit affald” sætter fokus på affaldssortering. På siden www.kendditaffald.dk kan du blandt andet læse om, hvorfor det nytter at sortere sit affald, hvad der sker med affaldet og myter og fakta om sortering af affald.

Bilvrag

Udtjente biler skal afleveres til en registreret autoophugger. Find en registreret autoophugger og læs mere om skrotningsgodtgørelse på www.bilordning.dk.

I folderen ”Vild med gamle biler?”, kan du læse om reparation og opbevaring af biler på privat ejendom. Klik her for at læse folderen.

Regulativ for husholdningsaffald

Klik her for at læse Sønderborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Regulativet indeholder de bestemmelser om håndtering af affald fra husholdninger, som er gældende i Sønderborg Kommune. Du kan blandt andet læse om, hvordan du skal sortere, og hvor du kan aflevere affaldet.

Affaldsplan 2014 - 2024

Klik her for at læse vores affaldsplan for 2014 - 2024.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.