logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Badevand

Badevandet skal være rent, så vi kan bade i det uden risici. Find et link til vores badevandsprofiler og badevandsresultater.
Opdateret 06.06.2017

Kommunen fører tilsyn og kontrol med badevandet i Sønderborg Kommune, jf. Bek. nr. 939 af 18/09/2012. Bekendtgørelsen kan du læse her.

Ved badevand forstås i denne bekendtgørelse ferskvand og havvand, som kommunen forventer i almindelighed anvendes til badning eller som i en kommuneplan er særligt udlagt til badevand. Badesæson er defineret som perioden 1. juni til 1. september. I Sønderborg Kommune er der dog kun tale om badevand i havvand, da der ikke er udpeget ferske vande som badeområder.

Kommunen udfører tilsyn (prøvetagning) på steder, hvor der ventes flest badende, eller hvor der er den største forureningsrisiko i forhold til badevandsprofilen.

Prøverne og analyserne foretages af et akkrediteret laboratorium (jf. gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.).

Badevandsanalyser og -profiler

Badevandsanalyser og badevandsprofiler kan ses på www.arealinfo.dk, hvor de løbende bliver opdateret med sæsonens analyser

Ved evt. forurening af badevandet

Ved forurening af badevandet eller badeområdet skal kommunen træffe foranstaltninger til afhjælpning heraf. Endvidere skal kommunen iværksætte en undersøgelse af årsagen hertil.
Kan forureningen ikke straks nedbringes til det hygiejnisk forsvarlige, nedlægger kommunen efter samråd med Sundhedsstyrelsen (embedslægen) forbud mod badning eller fraråder badning på det pågældende sted.

Oplysninger om ”forbud mod badning” eller ”badning frarådes”, offentliggøres enten via kommunens hjemmeside eller i en lokalavis, og der opsættes også oplysninger, på den pågældende lokalitet.

Hvis et badevand fem år i træk klassificeres som "ringe", indføres et permanent badeforbud.

Hundpaastrandisnor_410x250p.gif

Hunde

Det er muligt at udstede forskrifter om hundes tilstedeværelse i vandet og i badeområdet, hvori det kan bestemmes, at hunde ikke må medbringes inden for nærmere afgrænsede områder eller tidspunkter af året. I øvrigt skal hunde ifølge (naturbeskyttelseslovens § 22) altid føres i snor på stranden i perioden 1. april - 30. september.

Klik her for at læse mere på Naturstyrelsen hjemmeside under badevand.

Selvbetjening

Giv et praj

Støder du på et hul i vejen, en fyldt skraldespand, et bøjet skilt eller andre forhold vi ikke er opmærksomme på, så giv os et praj.

Hvis... Læs mere

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.