logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Bygningsforbedringsudvalget

Vi uddeler støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger i henhold til kapitel 4 i Byfornyelsesloven. Der er bevilget penge til udgangen af 2017.
Ansvarlig Line Stephansen
Opdateret 13.11.2017

Tilskudsmuligheder

Der gives tilskud til fredede og bevaringsværdige ejer- og andelsboliger.

Næste møde i Bygningsforbedringsudvalget bliver afholdt i november 2017.

Din ansøgning skal være os i hænde senest mandag d. 6. november 2017, kl. 12.00.

Tilskuddets størrelse og vilkår

For fredede og bevaringsværdige bygninger (bevaringsværdi 1-4) gælder, at tilskuddet højst kan udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter.

De ansøgte renoveringsarbejder må ikke være igangsat, førend der er givet endelig tilsagn om støtte. Istandsættelsesarbejderne skal enten opretholde bygningens nuværende bevaringsværdi eller fremme husets oprindelige udtryk.
Der ydes ikke tilskud til arbejder, hvor den samlede udgift ligger under 20.000 kr.

Udgifter til tinglysning af deklaration betragtes som en støtteberettiget udgift, når tilskuddet overstiger 50.000 kr.
Dog stilles vilkår om, at støttesummen tilbagebetales i tilfælde af, at ejendommen sælges indenfor 10 år efter udstedelse af bevillingen.
Ved beløb under 50.000 kr. skal der ikke tinglyses deklaration.

Ansøgning om støttemidler til istandsættelse kan ske løbende, da udvalget holder møde 3-4 gange årligt.

Klik her for at hente ansøgningsskemaet som PDF.

Ansøgningsskema vedlagt udførlig beskrivelse af renoveringsprojektet med tegnings- og udbudsmateriale sendes til:

By & Landskab
Sønderborg Kommune
Att.: Line Stephansen
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg
Tlf.: 88 72 54 29

Ved eventuelle spørgsmål vedrørende ansøgningen, kontakt da venligst Line Stephansen:
Email: list@sonderborg.dk
Tlf.: 88 72 54 29

Fredet bygning

Byfornyelsesloven

Klik her for at læse Byfornyelsesloven.

 1. Ejerboliger, som bebos af ejeren og mangler tidssvarende opvarmning, wc eller lignende, er opført før 1950 eller fremstår væsentligt nedslidt.
 2. Andelsboliger, som bebos af andelshaveren og mangler tidssvarende opvarmning, wc eller lignende, er opført før 1950 eller fremstår væsentligt nedslidt.
 3. Ejer- og andelsboliger, som bebos af ejeren eller andelshaveren, og som har fået udarbejdet en energimærkning, der indeholder forslag til energiforbedringer, jf. Lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Punkt 1 og 2:

Der kan ydes støtte til boliger omfattet af punkt 1 og 2 til følgende foranstaltninger:

 • Istandsættelse af bygningens klimaskærm.
 • Nedrivning, når begrundelsen herfor ligger i bygningens fysiske tilstand.

Punkt 3:

Støtte til boliger omfattet af punkt 3 kan omfatte energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, jf. Lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Vejledning til byfornyelsesloven

Efter vejledning til byfornyelsesloven kan der gives tilskud/ støtte til:

 • Bygninger, der er omfattet af de udarbejdede kommuneatlas, der findes for tidligere Gråsten, Nordborg, Sønderborg og til dels Augustenborg kommune.
 • Bygninger, som ligger inden for et område med en bevarende lokalplan.
 • Bygninger beliggende i udpegede områder, hvor der sættes fokus på at bevare kulturmiljøer – jfr. kommunens hovedstruktur.
 • De, af tidligere Sønderjyllands Amt, udpegede kulturmiljøer i kommunen.
 • Bygninger, som ved besigtigelse findes bevaringsværdige.

Tilskud gives til udvendig istandsættelse og har til formål at føre husene tilbage til deres oprindelige stil, som f.eks.:

 • Tage, tagrender og skorsten, kviste, tårne og ovenlys.
 • Ydermur, facadeudsmykninger og arkitektoniske detaljer.
 • Vinduer, indvendige forsatsruder og koblede rammer.
 • Døre og porte.
 • Karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning.
 • Fundamenter, stenpikning under tagdryp.
 • Indgangspartier, udvendige trapper og kældernedgange.

På Kulturstyrelsens hjemmeside finder du information omkring fredede og bevaringsværdige bygninger.

Bygningsforbedringsudvalget består af:

Erik Teichert, udvalgsformand, udpeget af Byrådet.

Petter Astrup, udpeget af Byrådet.

Bevaringsinteresser

Leif Johnsen, By & Miljø.

Grundejerinteresser

Bernt Knudsen, Sønderborg Udlejerforening.

Peter Enger, Grundejerforening for Høruphav.

Klik på linksne herunder for mere information

Forretningsorden

Retningslinjer

Bevaringsværdige og fredede bygninger.

Kulturstyrelsen og kulturarv.

Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur.

Center for Bygningsbevaring.

Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke.

Bygningskultur Danmark.

Selvbetjening

Ansøg digitalt via Byg & Miljø

Via Byg & Miljø skal du søge om byggeri af hus, rækkehus, etagebolig, erhvervsbyggeri, udestue, garage, carport, sommerhus, søge om... Læs mere

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.