logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Lån og minimumsfrist

Hjælp til grundejere ved påbud om forbedret spildevandsrensning eller kloakering.

Selvbetjening

Du skal altid søge tilladelse, hvis du har spildevand der skal afledes.

Så snart det spildevand, som skal afledes til offentlig kloak, har en anden sammensætning end hvad der normalt afledes fra en husholdning, skal du... Læs mere

Opdateret 08.08.2019

Har du fået information fra kommunen eller Sønderborg Forsyning om, at du skal forbedre spildevandsrensningen på din ejendom, eller tilslutte spildevandet til kloakken?

Hvis du er husejer, kan du ansøge om følgende:

  • En frist på minimum 3 år til at opfylde kommunens påbud.
  • Først at skulle betale tilslutningsbidraget, når tilslutningen af ejendommen til kloak er helt færdig.
  • Ret til en afdragsordning over 20 år hos Sønderborg Forsyning, for udgifter til at opfylde påbuddet, samt eventuelt tilslutningsbidrag.
  • Børns indkomster indgår ikke i den samlede husstandsindkomst, og børns formuer indgår ikke i opgørelsen af formuetillægget.

For at opnå dette, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Husstandsindkomsten for ejendomsejerens husstand skal være under 314.607 kr. plus evt. tillæg pr. barn på 41.214 kr. (op til 4 hjemmeboende børn under 18 år).
  • Formue (herunder bl.a. værdi af fast ejendom m.v.) over 863.300 kr. skal indregnes i husstandsindkomsten.
  • Påbud om separatkloakering er ikke omfattet.

Hvis du, som ejendommens ejer, ansøger kommunen, vil du modtage en afgørelse, om du har ret til at få en frist på tre år samt afdragsordning for opfyldelse af påbuddet.

Hvis du, efter at have modtaget en positiv afgørelse, ønsker et tilbud om afdragsordning, skal du henvende dig til Sønderborg Forsyning, som vil hjælpe dig videre med dette. Det er hos dem du skal anmode om et tilbud på, hvad det vil koste, at opfylde påbuddet om kloakering eller forbedret spildevandsrensning. Tilbuddet skal dække de udgifter, som det vil koste spildevandsforsyningsselskabet at opfylde påbuddet, samt evt. tilslutningsbidrag, på din ejendom.

Hvem tæller med i husstanden?

Husstanden omfatter ejendomsejer og alle, der har adresse på ejendommen og ikke er lejere. Børn, der har adresse på ejendommen, tæller med.

For hver af husstandens medlemmer skrives navn og cpr. nr.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.