logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Når du brænder bål

Når du brænder bål, er der nogle regler der skal overholdes, bl.a. er der afbrændingsforbud mod at afbrænde haveaffald.
Opdateret 20.05.2016

Selvbetjening

Når du vil klage over miljøforhold

Hvis du ønsker at klage over støj, lugt, røg, affald eller vibrationer kan du udfylde et skema og sende det til erhverv & Affald.

I... Læs mere

Det er ulovligt at afbrænde haveaffald og lignende i Sønderborg Kommune, men Sankt Hans aften gælder der andre regler.

Bålpladser

Regulativet giver tilladelse til at borgere og spejderklubber m.v. må lave en bålplads til hygge og snobrød m.v.

Men på disse pladser er det kun lovligt at afbrænde rent og tørt træ. Det vil sige råtræ i form af grene, brænde, stød, rødder m.v. eller rent træ, der ikke har været malet, imprægneret og som ikke indeholder skruer, søm eller beslag, fx træpaller, hegnsbjælker, vindueskarme og døre m.v.

Afstandskravene til en bålplads er 5 meter fra bygninger, og 15 meter fra bygninger med stråtag og brandbare oplag.

Haveaffald, kvas, nedkapning af hegn m.v.

Fra januar 2010 er der blevet indført et forbud mod afbrænding af haveaffald og kvas fra nedkapning af hegn m.v.

Afbrænding af haveaffald i villahaver eller i tæt bebyggelse giver ofte store problemer med røggener hos naboer og nedsat sigtbarhed for trafikanter på vejen. Problemerne opstår fordi haveaffaldet normalt ikke er tørt og fordi forbrændingen i et bål på jorden eller i en tønde ikke sikrer rigeligt med ilt til forbrændingen.

Haveaffaldet skal komposteres

Borgere og virksomheder opfordres til at kompostere deres haveaffald eller aflevere det til kommunens containerpladser.

Billede af et bål

Landbrug, parker, planteskoler

For landbrug, parker og planteskole m.v., er der forbud mod afbrænding af kvas, grene og rødder fra nedkapning af hegn og andre naturplejeaktiviteter.

Sankt Hans bål

Sønderborg Kommune har udarbejdet et regulativ, som godkender afbrænding af festblus til Sankt Hans aften.

Men der er visse regler, der skal overholdes, for at alle kan nyde Sankt Hans-traditionen med glæde og i tryg forventning om en hyggelig aften og en god sommer.

Bålet må kun bestå af rent, tørt træ og haveaffald. Der må derfor ikke være fx paller, møbler, gulvtæpper og bygningsafffald i Sankt Hans bålet.

Der skal desuden være mindst 30 meter til den nærmeste bygning med hårdt tag og mindst 200 meter til bygninger med stråtag. Man skal ligeledes holde en afstand på mindst 200 meter fra nåletræsbevoksninger og let antændelige materialer som træ, plast og glas.

Ved større Sankt Hans bål, bør Brand og Redning informeres på tlf.: 88 72 41 09 imellem 10.00 og 15.00 eller på mail brandredning@sonderborg.dk.

Vil I afholde et Sankt Hans arrangement på offentlige arealer skal I anmelde det til Veje og Trafik på vejeogtrafik@sonderborg.dk


Der er flere maskinstationer og skoventreprenører som kan bruge hegnsaffald og kvas til salgbare produkter fx brænde og flis.

Vil du selv håndtere kvaset, kan du kompostere eller nedmulde det, så du bevarer næringsstofferne i det naturlige kredsløb på din ejendom. Alternativt kan du aflevere kvaset til Sønderborg Forsynings komposteringspladser.

Bekendtgørelser:

Affaldsbekendtgørelsen BEK nr 1309 af 18/12/2012

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. BEK nr 679 af 14/06/2013

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.