logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Når du brænder bål

Det er ulovligt at afbrænde haveaffald og lignende i Sønderborg Kommune, men Sankt Hans aften gælder der andre regler.

Selvbetjening

Når du vil klage over miljøforhold

Hvis du ønsker at klage over støj, lugt, røg, affald eller vibrationer kan du udfylde et skema og sende det til Erhverv og Affald.

I... Læs mere

Opdateret 22.05.2018

Bålpladser

I Regulativet for husholdningsaffald gives der tilladelse til at borgere og spejderklubber m.v. må lave en bålplads til hygge og snobrød m.v.

Men på disse pladser er det kun lovligt at afbrænde rent og tørt træ. Det vil sige råtræ i form af grene, brænde, stød, rødder m.v. I bålet må der ikke være træ fra træpaller, hegnsbjælker, vindueskarme og døre m.v. eller andet træ der har været malet, imprægneret eller som indeholder skruer, søm eller beslag.

Der skal udvises forsigtighed og sikres at bålet ikke er til gene for omgivelserne.  Sønderborg Kommune anbefaler at I sikre at bålet er mindst 5 meter fra bygninger, og 15 meter fra bygninger med stråtag og brandbare oplag.

Haveaffald, kvas, nedkapning af hegn m.v.

Fra januar 2010 er der blevet indført et forbud mod afbrænding af haveaffald og kvas fra nedkapning af hegn m.v.

Afbrænding af haveaffald i villahaver eller i tæt bebyggelse giver ofte store problemer med røggener hos naboer og nedsat sigtbarhed for trafikanter på vejen. Problemerne opstår fordi haveaffaldet normalt ikke er tørt og fordi forbrændingen i et bål på jorden eller i en tønde ikke sikrer rigeligt med ilt til forbrændingen.

Haveaffaldet skal komposteres

Borgere og virksomheder opfordres til at kompostere deres haveaffald eller aflevere det til kommunens containerpladser.

Billede af et bål

Landbrug, parker, planteskoler

For landbrug, parker og planteskole m.v., er der forbud mod afbrænding af kvas, grene og rødder fra nedkapning af hegn og andre naturplejeaktiviteter

Der er flere maskinstationer og skoventreprenører som kan bruge hegnsaffald og kvas til salgbare produkter fx brænde og flis.

Vil du selv håndtere kvaset, kan du kompostere eller nedmulde det, så du bevarer næringsstofferne i det naturlige kredsløb på din ejendom. Alternativt kan du aflevere kvaset til Sønderborg Forsynings komposteringspladser.

Sankt Hans bål

Mens afbrænding af kvas og haveaffald er forbudt, er det selvfølgeligt stadigvæk fuldt lovligt at holde Sankt Hans og tænde et festblus.

Men der er visse regler, der skal overholdes, for at alle kan nyde Sankt Hans-traditionen med glæde og i tryg forventning om en hyggelig aften og en god sommer.

Bålet må kun bestå af rent, tørt træ og haveaffald. Der må derfor ikke være fx paller, møbler, gulvtæpper og bygningsafffald i Sankt Hans bålet.

Når I bygger et Sankt Hans bål, skal I placere det, så der ikke opstår brandfare for personer, bygninger eller anden ejendom og forebygges eller formindskes også røgen ikke genere omgivelserne. I skal også sikre at.

Sønderborg Kommune anbefaler at I sikre at:

  • bålet er mindst 30 meter fra den nærmeste bygning med hårdt tag
  • bålet er mindst 200 meter til bygninger med stråtag
  • bålet er mindst 200 meter fra nåletræsbevoksninger og oplag af let antændelige materialer som træ og plast.
  • varmen fra bålet ikke kan ødelægge hegn og vegetation
  • der er forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brandspredning.

Ved større Sankt Hans bål, bør Brand og Redning informeres på tlf.: 8872 4109 imellem 10.00 og 15.00 eller på mail brandredning@sonderborg.dk.

Vil I afholde et Sankt Hans arrangement på offentlige arealer skal I anmelde det til Projekt & Anlæg på projekt-anlæg@sonderborg.dk

Bekendtgørelser:

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.