logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Private bade- og bådebroer

Læs hvilke retningslinjer der gælder for etablering af bade- og bådebroer.
Opdateret 22.03.2018

Selvbetjening

Privat bade- og bådebro

Ved en ansøgning om en privat bade- og bådebro skal der indsendes følgende:

Beliggenhedsplan, der viser den nøjagtige placering af broen.... Læs mere

Sønderborg Kommune har et meget stort kystareal. Kysterne er af særlig national interesse, især fordi de er vores mest uforstyrrede naturområder. Nye bade- og bådebroer og kystsikringer bør undgås, fordi de ændrer kystlandskabet betydeligt.

Sønderborg Kommune har vedtaget retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer i kommunen, for at imødekomme både statens interesser i et urørt kystlandskab, og borgernes interesse i at have adgang til bade- og bådebroer.

Indtil 1970’erne krævede det ikke særlig tilladelse at anbringe en mindre bade- og bådebro ud for sin ejendom. Langs kysten kan man mange steder se rester af disse simple pælebroer.

Når nye ejere overtager ejendommen, har de en forventning om at få tilladelse til at ændre broen til en længere og bredere efter nutidens målestok, ofte med brohoved og sidebro og med tilstrækkelig dybde til lystbåde, ligesom naboer til eksisterende bade- og bådebroer har en forventning om at få en lignende tilladelse. Dette kan oftest ikke imødekommes. Læs mere nedenfor.

Ifølge bekendtgørelsen om bade- og bådebroer kan kommunen give tilladelse til en bade- og bådebro, der er udført som en pælebro i træ. Kommunens afgørelse kan påklages til Kystdirektoratet.

Kystdirektoratet kan give tilladelse til broer, der udføres som mole eller anden konstruktion, der hindrer vandets frie gennemstrømning.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.