logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Pulje til kulturelle arrangementer og events

Læs mere om formål, tilskud og ansøgning for pulje til kulturelle arrangementer i Events.
Opdateret 18.06.2018

Kulturen skal understøtte at Sønderborg bliver opfattet attraktivt af potentielle tilflyttere og studerende. Dette sikres gennem en bred vifte af kulturelle aktiviteter.

Formål

Formålet er at støtte arrangementer/events, der enten giver børn, unge og voksne mulighed for at være aktive deltagere i aktiviteten eller giver mulighed for kulturelle oplevelser af høj kvalitet.

Tilskud

Der kan søges tilskud til arrangementer som iværksættes i tilknytning til en forening, kreds eller gruppe af borgere.

Tilskud kan gives direkte eller som underskudsgaranti.

Ansøgning

Ansøgning sendes elektronisk eller i papirform til Kultur, Event, Idræt & Fritid.

Ansøgningen skal indeholde følgende beskrivelse:

  • Formål og indhold af aktivitet
  • Angivelse af hvad der specifikt søges tilskud til
  • Budget med angivelse af finansiering
  • Oplysning om hvad der er foretaget for at nedbringe udgifterne og øge indtægterne
  • Senest reviderede regnskab vedlagt, hvis det er muligt
  • Navn, adresse, tlf.nr, og mailadresse på person som er ansvarlig for aktiviteten

Ansøgningsfrist

Sønderborgs succes på kulturområdet skyldes bl.a., at der kan træffes hurtige beslutninger i forhold til at indgå aftaler om kulturelle arrangementer og events. Der er derfor ingen ansøgningsfrist.

Administration

Udbetaling sker efter aftale med ansøger. Normalt efter aktivitet er gennemført. Ansøger forpligtes til at give en tilbagemelding når aktiviteten er gennemført.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.