logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Skovrejsning

Her kan du anmelde og søge om tilskud til privat skovrejsning.

Selvbetjening

Etablering af skov

Inden du planter ny skov, skal du anmelde det til kommunen.

Print, udfyld og send din anmeldelse til Sønderborg Kommune.

Opdateret 27.08.2019

I Danmark ønsker vi mere skov

Vi ønsker mere skov i Danmark, fordi skove kan tilgodese en lang række forskellige interesser på samme tid og sted: produktion af træ, friluftsliv, naturhensyn, beskyttelse af grundvandet med mere. Den nationale strategi er en fordobling af det danske skovareal i løbet af én skovgeneration, dvs. 80-100 år.

At rejse skov er en stor opgave

Det kræver både arbejde, tid og penge. Målet om at fordoble skovarealet kan ikke nås, uden det offentlige hjælper til. Du kan derfor i mange tilfælde få tilskud til privat skovrejsning, hvis du ønsker at tilplante mindst 2 ha. Du kan læse mere om tilskud til privat skovrejsning på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Uønsket skovrejsning

I kommuneplanen er der udpeget områder, hvor skovrejsning er uønsket. Det er områder, hvor man planlægger byudvikling, indvinding af grus eller bevaring af særlige naturværdier og landskaber. Her må du ikke uden dispensation plante skov på landbrugspligtige arealer.

Anmeldelse af skovrejsning

Print, udfyld og send ansøgningen til Vand og Natur, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Du skal benytte samme skema, hvis du søger om tilladelse til at plante skov i et område, hvor skovrejsning er uønsket.

Ingen pligt til at anmelde

Du skal ikke anmelde, hvis du genplanter skovarealer efter hugst inden for en periode, der må betragtes som normal i forbindelse med skovdrift.

Ansøgning om tilskud til privat skovrejsning

Du kan søge om tilskud til privat skovrejsning på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.