logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Skriv dit barn op til dagpleje, vuggestue eller børnehave

Når du vil skrive dit barn op til pasning, melde dit barn ud eller søge om friplads, skal du gøre det online.
Opdateret 12.12.2017

Selvbetjening

Du skal skrive dit barn op online

Her kan du tilmelde dit barn, hvis det skal starte i:

  • dagpleje
  • vuggestue
  • børnehave
  • SFO 
  • klub

Du skal bruge løsningen her (kaldet den digitale pladsanvisning), hvis du vil skrive barnet op - eller melde det ud. Log på med NEM-ID her over. 

Det er som udgangspunkt mors cpr-nummer og NEM-ID, der skal benyttes. 

Skal du bare hurtigt videre til den Digitale Pladsanvisning for at skrive dit barn op, så brug selvbetjeningen her over

Dagpleje eller vuggestue?

Er du i tvivl om du skal vælge dagpleje eller vuggestue - vi har samlet nogle faktuelle oplysninger, som du finder her - og som måske kan hjælpe dig

Vil du vide mere?

Når du vil skrive dit barn op til en plads, melde dit barn ud eller søge om friplads, skal du gøre det på den Digitale Pladsanvisning. 

Alle de oplysninger, du opgiver, bruger vi, når vi skal tilbyde dig en plads.

Vær derfor opmærksom på, at du selv har ansvaret for, at alle oplysninger altid er opdateret. Du risikerer ellers, at du får tildelt en plads, du ikke kan bruge.

Så for at vi kan give dig den bedste service er det vigtigt, at alle oplysninger om konkrete ønsker, pasningstider, telefonnumre (privat/arbejde), arbejdssted, e-mail med videre altid er opdateret.

Tjek eventuelt først kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet i Pjece "Om Dagtilbud" nederst på siden.

Læs mere om overgang til sfo og overgang til privat pasning i dokument "Om Udmeldelse" nederst på siden.

Pasningsgaranti

Alle børn har ret til et dagtilbud fra 26 uger og til skolestart. Sønderborg Kommune har pasningsgaranti på alle områder. For de 0 – 6 årige tager kommunen, i det omfang det er muligt, hensyn til jeres ønske om et bestemt dagtilbud. SFO og klub tilbydes på den skole barnet er indskrevet. Se mere i pjecen.

Alle skal bruge nettet

Det er obligatorisk at bruge den digitale pladsanvisning. Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp  i kommunens borgerservice (åbner nyt vindue)

Pladsanvisningen informerer

Den 13. december 2017 vil forældre, der modtager økonomisk friplads i dagtilbud, SFO og klub modtage opgørelse af økonomisk friplads for 2016. Opgørelsen viser, om fripladsmodtageren har modtaget for lidt, for meget eller modtaget korrekt beløb, i økonomisk fripladstilskud for 2016.

Den årlige efterregulering sker på baggrund af årsopgørelsen fra SKAT, oplysninger fra indkomstregisteret eller anden dokumentation.  

Beløb på 25 kr. eller derunder, vil ikke blive udbetalt eller opkrævet.

Fripladsmodtageren har mulighed for senest 14 dage efter brevets datering at komme med indsigelser. Indsigelsen skal indsendes via Den Digitale Pladsanvisning.

Ved øvrige spørgsmål, kan Pladsanvisningen kontaktes på tlf. 88 72 47 55, eller ved henvendelse i Borgerservice.

 

Sovende baby

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.