logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Slæbesteder og bådramper

Her kan du læse retningslinjerne for slæbesteder og bådramper.
Ansvarlig Jane Frellesen
Opdateret 13.11.2017

Selvbetjening

Privat bade- og bådebro

Ved en ansøgning om en privat bade- og bådebro skal der indsendes følgende:

Beliggenhedsplan, der viser den nøjagtige placering af broen.... Læs mere

For at anlægge en bådrampe eller slæbested til isætning af småbåde langs kysten kræves der tilladelse fra Kystdirektoratet, efter § 16, stk. 1 i Kystbeskyttelsesloven og § 3, stk. 1, nr. 1 i Bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007

Som regel kræves også dispensation til selve anlægget på landsiden fra strandbeskyttelseslinjen efter § 65, skt. 3 i Naturbeskyttelsesloven nr. 933 af 24. 9 2009. Strandbeskyttelseslinjen administreres af Miljøcenter Ribe,

Hvis der samtidig søges om en bade- og bådebro i tilknytning til anlægget kan kommunen i henhold til bekendtgørelse nr 232 af 12. marts 2007 give tilladelse til en bade- og bådebro, der er udført som en pælebro i træ. Du kan læse mere om retningslinjerne for bade- og bådebroer på kommunens hjemmeside her.

Sagsgang

Det er kommunen, som oftest modtager ansøgninger om nye slæbesteder/bådramper. Kommunen videresender ansøgningen med bemærkninger (f.eks. planforhold, vejforhold, landskabelige forhold, vandløb etc.) til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet indhenter herefter udtalelse fra bl.a. Farvandsdirektoratet og Miljøcenter. På baggrund af dette kan Kystdirektoratet meddele tilladelse.

Herefter afgør Miljøcentret om anlægget kan opnå dispensation til anlægget på landsiden.

Hvor kan der opsættes nye ramper.

Land og Natur har udarbejdet en oversigt over eksisterende slæbesteder/bådramper. På baggrund af oversigtsplanen vil Naturafdeling vurdere fremtidige ansøgninger om slæbesteder/bådrampers placering. Der vil blive lagt vægt på, at evt. nye slæbesteder vil blive etableret, hvor der er forholdsvis stor afstand til nærmeste tilgængelige slæbested/bådrampe. Der lægges vægt på, at evt. anlæg såfremt det er muligt etableres i tilknytning til andre anlæg fx. bade- og bådebroer.
Se oversigtskortet over eksisterende bådramper og hvor de mulige områder er her.

Ovennævnte retningslinjer er godkendt som administrationspraksis af Teknik- og Miljøudvalget, Sønderborg Kommune den 1. december 2010.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.