logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Slæbesteder og bådramper

Her kan du læse retningslinjerne for slæbesteder og bådramper.

Selvbetjening

Privat bade- og bådebro

Ved en ansøgning om en privat bade- og bådebro skal der indsendes følgende:

Beliggenhedsplan, der viser den nøjagtige placering af broen.... Læs mere

Opdateret 13.08.2019

Anlægning af bådrampe

For at anlægge en bådrampe eller slæbested til isætning af småbåde langs kysten kræves der tilladelse fra Kystdirektoratet. 

Som regel kræves også dispensation til selve anlægget på landsiden fra strandbeskyttelseslinjen.

Strandbeskyttelseslinjen administreres af Miljøcenter Ribe.

Hvis der samtidig søges om en bade- og bådebro i tilknytning til anlægget kan kommunen give tilladelse til en bade- og bådebro, der er udført som en pælebro i træ.

Læs mere om retningslinjerne for bade- og bådebroer.

Sagsgang

Det er kommunen, som oftest modtager ansøgninger om nye slæbesteder/bådramper. Kommunen videresender ansøgningen med bemærkninger (fx planforhold, vejforhold, landskabelige forhold, vandløb etc.) til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet indhenter herefter udtalelse fra bl.a. Farvandsdirektoratet og Miljøcenter. På baggrund af dette kan Kystdirektoratet meddele tilladelse.

Herefter afgør Miljøcentret om anlægget kan opnå dispensation til anlægget på landsiden.

Hvor kan der opsættes nye ramper

Vand og Natur har udarbejdet en oversigt over eksisterende slæbesteder/bådramper. På baggrund af oversigtsplanen vil vi vurdere fremtidige ansøgninger om slæbesteder/bådrampers placering. Der vil blive lagt vægt på, at eventuelle nye slæbesteder vil blive etableret, hvor der er forholdsvis stor afstand til nærmeste tilgængelige slæbested/bådrampe. Derudover, at eventuelle anlæg såfremt det er muligt etableres i tilknytning til andre anlæg fx bade- og bådebroer.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.