logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Transport til læge og speciallæge

Her finder du regler, foldere og ansøgningsskema for lægekørsel.
Opdateret 25.04.2018

Visiteret transport til læge og speciallæge for pensionister

Som udgangspunkt skal man selv sørge for transport i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læge eller speciallæge.

I visse tilfælde, kan der ydes transport eller godtgørelse til transport, også kaldet befordring/befordringsgodtgørelse.

Befordringen skal altid ske med det efter forholdene billigste, forsvarlige transportmiddel.

Befordringsgodtgørelse til pensionister (folke- og førtidspensionister)

Befordring til pensionister kan kun bevilliges, hvis der er helbredsmæssige grunde til at man ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Flextur er en del af den offentlige trafik, derfor henviser Transportkontoret borgere til at benytte Flextur. Læs mere om Flextur. Udgiften refunderes kun hvis der søges om befordring/befordringsgodtgørelse til egen læge samt nærmeste speciallæge. Vælges der en speciallæge med fjernere bopæl, ydes der stadig kun godtgørelse til nærmeste speciallæge.

Hvis man af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til at benytte Flextur, f.eks. fordi man har behov for hjælp fra boligen og ud i bilen, så kan man søge om visiteret befordring ved Transportkontoret.

Lovhenvisning

Regler for ikke pensionister

  • Der ydes kun befordringsgodtgørelse til nærmeste speciallæge. Vælges en speciallæge med fjernere bopæl, ydes der stadig kun godtgørelse til nærmeste speciallæge.
  • Behandlingen hos speciallægen skal ske for Regionens regning.
  • Der udbetales befordringsgodtgørelse svarende til billigste forsvarlige transportmiddel. Læs rejsekortets takst. Udgiften skal enten overstige kr. 60,-, eller der skal være over 50 kilometer fra egen bopæl eller opholdssted til speciallægen.

Ansøgning om befordringsgodtgørelse

Vil du søge om befordringsgodtgørelse, skal du indsende dokumentation for lægebesøg til Sønderborg Kommune, Transportkontoret, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg eller send det via e-mail til Transportkontoret.

Refusion for flextur: indsend bon påført med cpr.nr. samt lægens stempel og underskrift til Sønderborg Kommune, Transportkontoret, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden er 2 uger fra modtagelse af anmodning om befordringsgodtgørelse.

Klagemulighed

Afgørelser vedr. befordringsgodtgørelse/visiteret befordring kan indbringes for Styrelsen for Patientsikkerhed, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg, tlf.: 72 28 66 00.

Vigtigt

Er du visiteret til befordring, skal befordringen bestilles på et særligt nummer ved Dantaxi Aabenraa, tlf.: 88 70 06 26.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.