logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser

Se vores generelle sagsbehandlingstid og find information om tjenesteydelses- virksomheder.
Opdateret 25.04.2018

Selvbetjening

Når du ansøger om en miljøgodkendelse

Større virksomheder og virksomheder, der kan forurene omgivelserne, skal jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder have en... Læs mere

Vores generelle sagsbehandlingstid på miljøgodkendelser er ca. 6 måneder. Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt, hvor I har indsendt alle relevante oplysninger i henhold til § 7 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Hvis aktiviteten er omfattet af reglerne om risikovirksomheder eller VVM-redegørelse er sagsbehandlingstiden længere.

I skal som virksomhed være forberedt på, at der ud over sagsbehandlingstiden er ventetid. Ventetiden afhænger af hvor mange godkendelsessager, der er i afdelingen.

Særligt om tjenesteydelsesvirksomheder

EU's servicerammedirektiv betyder, at der er særlige krav til offentliggørelse af vores sagsbehandlingstider på miljøgodkendelse af virksomheder omfattet af følgende listepunkter, hvis der udføres en tjenesteydelse: 

J104, K101-103, K107, C201, D201, D204, E203, H201, J201-204, K201-206, K209-215.

Produktionsvirksomheder er som hovedregel ikke omfattet af begrebet "tjenesteydelse". Traditionelt defineres tjenesteydelse som en serviceydelse af ikke-tingslig karakter.

Sagsbehandlingstiden for disse virksomheder oplyses ved henvendelse, da de kan variere.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.