logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forslag til kommuneplan for perioden 2017 -2029

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Byråd har den 28. juni 2017 besluttet at offentliggøre forslag til kommuneplan 2017 -2029 med tilhørende miljøvurdering.

Formålet med kommuneplanen er at fastlægge de fremtidige retningslinjer for arealanvendelse i Sønderborg Kommune, på grundlag af en samlet vurdering af den hidtidige udvikling og byrådets mål for fremtiden.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en miljøvurdering, som offentliggøres sammen med forslag til Kommuneplan 2017 -2029.

Forslaget vil efter den endelige vedtagelse erstatte Kommuneplan 2013-2025.


Mulighed for bemærkninger

Kommuneplanforslaget er i offentlig høring i 10 uger fra og med 5. juli 2017 frem til den 13. september 2017. Mens kommuneplanforslaget er i høring, har du mulighed for at komme med din kommentar til forslaget.  Fra og med 5. Juli kan planforslaget læses på www.kommuneplanforslag.sonderborg.dk

På forsiden finder du en knap ’min kommentar’ Når du trykker på denne, får du mulighed til at indsende dine bemærkninger til kommuneplanforslaget. Det er også muligt at uploade filer til din kommentar.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af forslaget er der foretaget en vurdering af planens indvirkning på miljøet. Miljørapporten kan læses på www.kommuneplanforslag.sonderborg.dk

Klagemulighed

Byrådets vurdering på baggrund af miljøvurderingen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden fire uger efter offentliggørelsesdatoen.

Nederst på denne side er vedlagt en klagevejledning hvor du kan læse, hvad du skal gøre, hvis du ønsker at indgive en klage.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.