logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 14.09.2018

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist

Damgade
6400 Sønderborg

Høring

Forslag til bevarende lokalplan for det gamle vandværk på damgade, Sønderborg

16.10.2019

Skærtoft 2
6440 Augustenborg

Afgørelse

Ikke VVM-pligt af skovrejsning ved Skærtoft 2, 6440 Augustenborg

13.10.2019


6400 Sønderborg

Afgørelse

Vedtaget lokalplan for Erhvervsområde Sønderborg Nord

11.10.2019

Egevej
6300 Gråsten

Afgørelse

Udledningstilladelse til forsinkelsesbassin i Adsbøl

10.10.2019

Egevej
6300 Gråsten

Afgørelse

Afgørelse om ikke VVM-pligt af forsinkelsesbassin i Adsbøl

10.10.2019

Østager 8
6400 Sønderborg

Afgørelse

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Sønderborg Varme A/S, Østager 8, 6400 Sønderborg

09.10.2019

Stien 2
6310 Broager

Høring

Nedrivningsanmeldelse for Stien 2, 6310 Broager

21.10.2019


6430 Nordborg

Høring

Høring af forslag til bystrategi for Nordborg-Havnbjerg

08.10.2019

Rinkenæs Skov
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse og dispensation til at grave to søer i Rinkenæs Skov, Gråsten

04.10.2019


6400 Sønderborg

Afgørelse

Vedtaget lokalplan for hotel, restaurant, kontorer og offentlige formål på kasernen i Sønderborg.

04.10.2019

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.