logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Integrationsrådet

Integrationsrådet skal medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv, sammenhængende og egnet til at fremme etnisk ligestilling.
Opdateret 24.04.2018

Integrationsrådet er et høringsråd, som består af 15 medlemmer udpeget af Byrådet. Otte er borgere i Sønderborg Kommune med anden etnisk baggrund end dansk. Derudover er der to medlemmer i Rådet, som repræsenterer Byrådet og fem medlemmer, som repræsenterer daginstitutionsbestyrelserne, skolebestyrelserne, sprogcenteret og folkeoplysningsudvalget.

Integrationsrådet holder ca. otte møder om året, hvor medlemmerne udtaler sig om sager, som Byrådet eller nogle af kommunens udvalg ønsker at kende Integrationsrådets holdning til. Se dagsordener og referater her

Rådet har siden 2005 uddelt kommunens integrationspris Årets Brobyggerpris, der uddeles i forbindelse med Kultur -og Idrætsnatten.

Rådets medlemmer

Otte repræsentanter for indvandrere og efterkommere

 • Mona Youssef Fahd 

 • Amira Abdul-Halim 

 • Desalegn Tufa

 • Wael Halawani

 • Azher Al-Habeeb

 • Mustafa Dalbar

 • Mahmoud Kayed

 • Sinan Jajic

To byrådsmedlemmer

 • Svend Erik Petersen 

 • Anders Dohn Sonne

Et medlem efter indstilling fra skolebestyrelserne

 • Thomas Philipsen

Et medlem efter indstilling fra danskuddannelsesudbyder

 • Birgitte Andersen

Et medlem efter indstilling fra daginstitutionsbestyrelserne

 • Rikke Holdgaard

Et medlem efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget 

 • Lone Øhlenschlæger

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.