logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tilsyn med dagtilbud

Sønderborg Kommune skal føre tilsyn med sine dagtilbud - og de private daginstitutioner og private børnepassere i kommunen
Ansvarlig Connie Buch
Opdateret 25.09.2017

Formål med tilsyn

Det pædagogiske tilsyn indgår som led i kommunalbestyrelsens forpligtigelse
til at sikre og udvikle kvaliteten på dagtilbudsområdet. Dagtilbuddene skal ved
tilsynet synliggøre, at de lovmæssige krav overholdes og at forældre og børn får
den service, som byrådet har besluttet.
Formålet med det pædagogiske tilsyn er således, at sikre:
• At kommunens dagtilbud arbejder i henhold til de lovmæssige krav samt de
kommunale målsætninger, der er for dagtilbudsområdet
• At den ydelse, dagtilbuddene leverer til børn og forældre er i overensstemmelse
med det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har besluttet er gældende
i kommunen
• At dagtilbuddene understøtter børnenes trivsel, udvikling og læring
• At personalet har de nødvendige kvalifikationer


Retningslinjer for pædagogisk tilsyn i dagtilbud

Sønderborg Kommune er ifølge Dagtilbudslovens §5 forpligtiget til at udføre tilsyn
med alle dagtilbud beliggende i kommunen, hvori der indgår kommunal fi -
nansiering. I Sønderborg Kommune gælder det følgende:
• Kommunale daginstitutioner
• Kommunale dagplejere
• Private daginstitutioner
• Private børnepassere
Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtigelse retter sig både mod det indholdsmæssige
i dagtilbuddene samt den måde, hvorpå opgaven løses. Ifølge Dagtilbudslovens
§7, §8 og §11 skal der føres tilsyn med følgende seks obligatoriske
elementer:
• Pædagogiske læreplaner
• Sprogvurderinger
• Personalets kvalifikationer
• Børnenes trivsel
• Læringsmiljø
• Kommunale målsætninger
Endvidere føres tilsyn med de økonomiske forhold i kommunale tilbud, med legepladssikkerhed,
brandforhold, hygiejne og sundhed.

Læs mere om tilsynsmodellen her (link)

Private daginstitutioner - her føres tilsyn ud fra samme koncept med et tilsynsmøde i den enkelte institution
Private børnepassere - der er i forvaltningen Børn og Uddannelse ansat en tilsynsperson, som fører løbende tilsyn

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.