logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Bygge- og anlægsaffald

Godt håndværk - få styr på affaldsreglerne
Opdateret 01.12.2016

Ved nedrivning og renovering, samt ved nybyggeri, kan der fremkomme farligt og miljøskadeligt affald. Dette affald – såvel som uforurenet bygge- og anlægsaffald – skal håndteres korrekt for at undgå skader på miljøet og sundheden og for at spare på ressourcerne.

Vi har lavet en vejledning der gennemgår følgende 4 områder:

 • Bygningsgennemgang og affaldsklassificering
 • Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald
 • Sortering af bygge- og anlægsaffald
 • Behandling og bortskaffelse

Klik her for at læse en vejledning om bygge- og anlægsaffald.

Kender du reglerne for anmeldelse af bygge- og anlægsaktivitet?

I Danmark skal du som bygherre anmelde dit bygge- og anlægsaffald senest to uger før du går i gang med et projekt. Hvis arbejdet frembringer støv eller støj, skal du også huske at anmelde den midlertidige aktivitet.

Husk at anmelde byggeaffald hvis:

 • et projekt frembringer mere end 1 ton affald
 • bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller rives ned er større end 10 m2
 • byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder

Hvis bygningen er bygget eller renoveret i perioden 1950-1977, skal anmeldelsen suppleres med en screening og eventuelt en kortlægning for PCB.

Sådan anmelder du dit byggeaffald

Klik her for at komme til selvbetjeningsløsning for byggesager.

Når du ansøger kommunen om et byggeprojekt, eksempelvis en nedrivningstilladelse, vil du som et trin i ansøgningsprocessen skulle udfylde anmeldelsesskemaet ”Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald”. Har du ikke medsendt anmeldelsesskemaet, vil du i forbindelse med kommunens sagsbehandling blive bedt om at udfylde det. Vær opmærksom på, at kommunen gerne skal medtage anmeldelsesskemaet hurtigst muligt, dog senest 14 dage før du begynder dit byggeprojekt.

Særlige regler om identifikation af PCB

Ved følgende byggearbejder, skal du foretage en screening af bygningen inden du går i gang med arbejdet:

 • Renovering eller nedrivning af bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, hvis arbejdet vedrører mere end 10 m2 af bygningen, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald.
 • Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977.

Sådan screener du din bygning for PCB

Klik her for at komme til selvbetjeningsløsning for byggesager.

Som det er tilfældet med anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, har du som led i din byggesag mulighed for at screene din bygning for PCB. Screeningsskemaet er en del af skemaet ”Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald”. Husk at indsende screeningsskemaet hurtigst muligt, og senest 14 dage før du begynder dit byggeprojekt.

Hvis du kan svare ja til ét eller flere spørgsmål i screeningsskemaet, skal du foretage en kortlægning af de dele af bygningen, som kan indeholde PCB. For udarbejdelse af kortlægning skal du kontakte et professionelt firma.

Kan du svarer nej til samtlige spørgsmål i screeningsskemaet, skal du ikke foretage en kortlægning. Du skal dog fortsat anmelde dit bygge- og anlægsaffald.

Find mere information om PCB på www.pcb-guiden.dk

Midlertidig aktivitet

Planlægger du at renovere eller nedrive en bygning, hvor arbejdet frembringer støv og støj og kan være til gene for dine naboer, skal du huske at anmelde arbejdet til kommunen senest 14 dage før du går i gang.

 • Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter
 • Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
 • Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt
 • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer

Klik her for at anmelde midlertidig aktiviteter.

Farligt affald / asbest

Virksomheder, der frembringer farligt affald, herunder affald med asbest, skal anmelde affaldet til kommunen.

Klik her for at anmelde byggeaffald med asbest.

Asbest er et byggemateriale, der indeholder små fibre, der kan trænge ind i kroppen og ophobe sig i lungerne. Grundet de sundhedsfarlige risici, er det ikke længere lovligt at bruge asbest.

Da asbest tåler meget høje temperaturer, er det i mange år blevet brugt i isolering og brandsikring.

Find mere information om hvordan du arbejder med asbest på www.arbejdstilsynet.dk

Hvor kan jeg læse mere?

Klik her for at læse Affaldsbekendtgørelsen.

Klik her for at læse Restproduktbekendtgørelsen.

Klik her for at læse bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter.

Klik her for at læse Sønderborg Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Klik her for at læse Sønderborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Klik her for at læse Sønderborg Kommunes forskrifter.

Husk at anmelde støj, røg og lugt 14 dage før arbejdet går i gang.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.