logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgørelse om ikke VVM-pligt for et skovrejsningsprojekt

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om skovrejsning på matr.nr. 646 Tandslet Ejerlav, Tandslet, der hører til ejendommen Tandsgårdsvej 6, 6470 Sydals.

Skovrejsning er opført på bilag 2, punkt 1d, nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 448/2017 om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

Sønderborg Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at skovrejsningsprojektet ikke er VVM-pligtig. 

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 2. januar 2018.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.