logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Osmark 5+10, 6400 Sønderborg

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg kommune har modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Osmark 5+10, 6400 Sønderborg

Ansøgningen er et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse fra 26. december 2009 for Osmark 5+10, 6400 Sønderborg. Der søges om udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde. Produktionen ønskes ændret fra en maksimal årlig produktion på 1.821 slagtesvin 30-105 kg og 17.048 slagtesvin 30-115 kg til en maksimal årlig produktion på 24.210 slagtesvin 30-115 kg, svarende til en ændring fra 652,7 DE til 716,1 DE.

Sønderborg kommune er godkendelsesmyndighed.

Ansøgningen om udvidelse af husdyrbruget er omfattet af en procedure om miljøkonsekvensvurdering, jf. § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden allerede, når landbruget søger om miljøgodkendelse. Herved får alle mulighed for at komme med ideer til hvilke forhold, der ønskes behandlet ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.

Sønderborg kommune gør opmærksom på, at enhver har ret til at: 
•    Se ansøgningsmaterialet
•    Kommentere ansøgningsmaterialet
•    Anmode om at få tilsendt en kopi af udkast til miljøgodkendelse
•    Kommentere udkastet indenfor en frist på to uger efter det er modtaget

Ansøgningsmaterialet kan ses på www.sonderborgkommune.dk ”Se alle høringer” eller fås ved henvendelse til Sønderborg kommune, Erhverv & Affald, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg.

Eventuelle bemærkninger og/ eller spørgsmål til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest mandag den 31. juli 2017 kl. 17.00

Henvendelse i sagen kan ske til:
Sagsbehandler Ann-Kathrin Tessin
Erhverv & Affald
Sønderborg Kommune
Tlf. nr.: 88 72 56 13
E- mail: antn@sonderborg.dk

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.