logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Piledamsvej 8. 6430 Nordborg

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af bevaringsværdige bygninger på ejendommen Piledamsvej 8, 6430 Nordborg.

Ejendommen står registreret med bevaringsværdier på 6 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 ugers offentlig høring.

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Stuehus

Bygningen er opført i år 1850, og fremstår hvidpudset med grå/sort sokkel og halvvalmet tag med høj tagrejsning, som er udført i bølgeeternitplader. Løbende renoveringer af bygningen, som udskiftning af vinduer til et-fags løsninger samt ny facadebeklædning mod syd i gul tegl, har sløret bygningens oprindelige udtryk. Bygningen fremstår i dag, uharmonisk i sin arkitektur og originaliteten er svækket.

Driftsbygninger

Driftsbygningerne består af hhv. en fuldmuret trempellade, samt en mellemliggende lade/udhus fra år 1850. Trempelladen fremstår i hvid puds med saddeltag udført i metal-pandeplader. Trempelladen er den bygningsdel på grunden med bedst bevaret originalitet og arkitektonisk udtryk, hvor der findes tidstypiske detaljer, der bl.a. markere tremplen. Murværket fremstår med et stort antal af afblændede murhuller, hvilket slører det oprindelige udtryk. Den mellemliggende bygning er, som stuehuset, markant ombygget. Den fremstår i dag med ændringer i tag og facadebeklædning. Den vestlige del er opført i blank murværk af gul-tegl med lav detaljeringsgrad og tag udført i bølgeeternitplader.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 4. oktober 2017 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.