logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Stevningnorvej 8, 6430 Nordborg

Opdateret 25.04.2018

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Stevningnorvej 8, 6430 Nordborg.

Ejendommen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 ugers offentlig høring. For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/19#/8683

Den historicistiske driftsbygning, der har bygn.nr. 5 på adressen, er opført i år 1913, hvor dele af bygningen er opført i år 1895. Bygningen fremstår i blank murværk med muret trempel af gule teglsten samt grå sokkel. Bygningens tag er primært udført som saddeltag af metalplader og bølgeeternit, hvor en enkelt halvvalmet afslutning ses mod vest.

Gentagne istandsættelser og udvidelse af driftsbygningen, har sløret dens oprindelige udtryk og den fremstår i dag ombygget, hvor bl.a. facadens taktfaste rytme er brudt. Bygningen har lav detaljeringsgrad, hvor kun få originale støbejernsvinduer og buestik er bevaret, hvilket primært findes på bygnings sydvestliggende del. Endvidere domineres driftsbygningen mod vest, af en nyere tilbygning der dækker store dele af facaden og giver et moderne og utilpasset udtryk. Bygningen står i dag tom, da funktionen som grisestald ikke længere er aktiv. Dette har betydet, at den i dag bærer præg af manglende vedligehold og er under forfald.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningsanmeldelsen skal indgives til Sønderborg Kommune senest den 8. marts 2018 på by-landskab@sonderborg.dk eller Sønderborg Kommune, By og Landskab, Lille Rådhusgade 7, 6400 Sønderborg.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.