logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Reguleringsprojekt for vandløbet G2

Opdateret 07.07.2017

Sønderborg Kommune, Vand og Natur, har modtaget en ansøgning om regulering af det private vandløb G2 i Gråsten Skovene. Vandløbet ønskes reguleret ved en forlægning af 15 meter af vandløbet. 

Formålet med reguleringen er, at hindre den offentlige vej Felstedvej fra at falde sammen i vandløbet.

Offentliggørelse

Projektforslaget fremlægges i offentlig høring i perioden 7. juli 2017 – 13. august 2017.

Projektet er samtidig sendt i høring hos lodsejere, andre parter, berørte myndigheder og klageberettigede organisationer.

Høringssvar

Inden Sønderborg Kommune træffer afgørelse i sagen, er der mulighed for at komme med høringssvar til projektet. 

Svar og bemærkninger m.m. skal sendes til vand-natur@sonderborg.dk eller til Sønderborg Kommune, Vand og Natur, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg. Fristen er 13. august 2017. 

Efter høringsperiodens udløb bliver de modtagne høringssvar behandlet, og kommunen træffer afgørelse i sagen.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 15.00 - 20.00.