logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 14.09.2018

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist

Stien 2
6310 Broager

Høring

Nedrivningsanmeldelse for Stien 2, 6310 Broager

21.10.2019


6430 Nordborg

Høring

Høring af forslag til bystrategi for Nordborg-Havnbjerg

08.10.2019

Rinkenæs Skov
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse og dispensation til at grave to søer i Rinkenæs Skov, Gråsten

04.10.2019


6400 Sønderborg

Afgørelse

Vedtaget lokalplan for hotel, restaurant, kontorer og offentlige formål på kasernen i Sønderborg.

04.10.2019


6400 Sønderborg

Høring

Forslag til lokalplantillæg 11 T1 til nr. 11 Bevarende lokalplan for en del af Ullerup by

02.10.2019

Gammel Brovej 4
6440 Augustenborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til opførelse af en lade

01.10.2019

Augustenborg Landevej
6400 Sønderborg

Høring

Forslag til lokalplan for centerområde ved Augustenborg Landevej, Sønderborg

02.10.2019

Mommarkvej 268
6470 Sydals

Afgørelse

Landzonetilladelse til ny lagerbygning med tilhørende kølerum og fryserum på 120 m²

30.09.2019

Skeldekobbel
6310 Broager

Høring

Ansøgning om kystsikring ved Skeldekobbel

26.09.2019

Tummelsbjerg 1
6300 Gråsten

Høring

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Tummelsbjerg 1, 6300 Gråsten

23.09.2019

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.